Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-lscdn/14502,XV-edycja-Wojewodzkiego-Konkursu-Informatycznego-quotMistrz-Komputeraquot.html
22.05.2024, 09:43
Data publikacji: 24.11.2023
Autor: LSCDN

XV edycja Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "Mistrz Komputera"

Zapraszamy nauczycieli uczących informatyki w szkołach podstawowych i ich uczniów z klas VI-VIII do wzięcia udziału w kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „Mistrz Komputera”.
W roku szkolnym 2023/2024 organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Konkurs został objęty honorowym patronatem przez:

  • Prezydenta Miasta Lublin,
  • Lubelskiego Kuratora Oświaty,
  • Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

zaś patronat naukowy objęty został poprzez:

  • Rektora Politechniki Lubelskiej,
  • Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie,
  • PTI oddział Lublin.

Celem przedsięwzięcia jest: wdrożenie uczniów do stosowania komputera, oprogramowania i sieci Internet do rozwiązywania problemów z życia codziennego, zainteresowanie ich technologią informacyjną i rozwojem informatyki oraz uświadomienie zagrożeń wynikających z niewłaściwego wykorzystania medium jakim jest Internet.

Zgłoszenia szkół do konkursu przyjmowane będą do dnia 5 stycznia 2024 r. poprzez formularz https://forms.gle/e7qmwSpPGSdFkVib9

Szczegółowe informacje dotyczące XV edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "MISTRZ KOMPUTERA" zamieszczone zostały na stronie konkursu https://sp28.lublin.pl/index.php?link_str=22  

Opcje strony