Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-lscdn/13842,XXII-edycja-Ogolnopolskiego-Konkursu-Wiedzy-o-Poleskim-Parku-Narodowym-dla-uczni.html
23.07.2024, 16:15
Data publikacji: 16.02.2023
Autor: Beata Wysokińska

XXII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym dla uczniów szkół podstawowych - 2023

Poleski Park Narodowy i Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają uczniów szkół podstawowych z całej Polski do udziału w XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym.

Etap szkolny trwa do 29 marca 2023 r. w szkołach uczestników Konkursu.

Zasady uczestnictwa:

  • konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół  podstawowych
  • udział w konkursie jest dobrowolny
  • o udziale w konkursie uczniowie powinni poinformować nauczyciela uczącego przyrody, biologii, geografii.

Konkurs składa się z etapu szkolnego, okręgowego i ogólnopolskiego w dwóch grupach:

  • I - klasy III- V
  • II - klasy VI-VIII
  • etap szkolny odbywa się w macierzystych szkołach do 29 marca 2023 r.

Pytania na etap szkolny przygotowują nauczyciele w szkołach uczestników Konkursu.

Każda szkoła typuje tylko po 3 uczniów w każdej kategorii, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na etapie szkolnym i niezwłocznie przesyła tylko w wersji elektronicznej protokoły konkursów na adres: bwysokinska@lscdn.pl do 31  marca 2023 roku.

Tematyka konkursu o Poleskim Parku Narodowym:

  • sieć obszarów  Natura 2000 w rejonie Poleskiego Parku Narodowego,
  • flora i fauna Parku,
  • środowisko geograficzne Parku,
  • ochrona przyrody.

Uczestnicy winni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu edukacji ekologicznej, sozologicznej, regionalnej i turystycznej.

Forma konkursu:

Etap szkolny:

-forma pisemna (test powinien składać się z zadań zamkniętych i otwartych).

Etap okręgowy:

-forma pisemna (test składa się z zadań zamkniętych i otwartych), zadania układa autor projektu przy współpracy z pracownikami PPN. Do etapu okręgowego kwalifikują się uczniowie, którzy otrzymali  80%  prawidłowych odpowiedzi (szkoły podstawowe w obu grupach).

Etap ogólnopolski:

część teoretyczna (test z ww. tematyki składający się z zadań zamkniętych i otwartych).

część praktyczna: (tylko dla 10 najlepszych uczniów klas VI-VIII); uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w części pisemnej odpowiadają na 3 wylosowane pytania.

Uczniowie klas III-V szkół podstawowych uczestniczą tylko w części teoretycznej.

O zajętym miejscu przez ucznia i uzyskaniu tytułu laureata etapu ogólnopolskiego decyduje suma punktów z części praktycznej i teoretycznej.

Laureatami zostaje po 10 uczniów szkół podstawowych.

Etap

Termin

 Godzina

Miejsce

Szkolny

do 29 marca 2023

-

Macierzysta szkoła

 

Okręgowy

 

26 kwietnia 2023

 

11.00

Macierzysta szkoła  - uczniowie otrzymują link przesłany na adres poczty elektronicznej szkoły podany w protokole  i  rozwiązują  1 godzinę arkusz w wersji  online pod nadzorem komisji szkolnej

Ogólnopolski

2  czerwca 2023

10.00

Siedziba PPN w Urszulinie

22 - 234 Urszulin, ul Lubelska 3a

Więcej informacji w załączniku.

Opcje strony