Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-lscdn/13738,XIX-Regionalny-Konkurs-Informatyczny-Dzien-Bezpiecznego-Komputera-zgloszenia-szk.html
23.07.2024, 18:03
Data publikacji: 03.01.2023
Autor: Bożena Jarmuł

XIX Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera”

- zgłoszenia szkół do 5.01.2023

Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie i Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych (pod opieką nauczycieli) do udziału w XIX Regionalnym Konkursie Informatycznym „Dzień Bezpiecznego Komputera”.

Konkurs został objęty honorowym patronatem

 

Cele szczegółowe konkursu

 • rozwijanie wiedzy informatycznej wśród młodzieży szkolnej,
 • promowanie zasad bezpieczeństwa komputerowego,
 • kształtowanie świadomego i mądrego użytkownika multimediów,
 • promowanie wiedzy na temat komputerów, Internetu i związanych z nimi zagrożeń,
 • informowanie o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie,
 • stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.

Udział  w konkursie

Szkoły, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin, nie dokonują zgłoszenia, informacja zostanie przesłana na oficjalny e-mail szkoły w dniach 3-5.01.2023 r.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie szkół prowadzonych przez inne podmioty lub inne Gminy/Powiaty jest

 • zgłoszenie szkoły do konkursu - przez szkolnego opiekuna konkursu do dnia 5.01.2023 r.
  z zastosowaniem formularza  https://forms.office.com/e/MiHGcHKvAR
 • przystąpienie uczniów do etapu szkolnego odbywającego się na terenie danej szkoły w dniu ustalonym przez komisję szkolną, nie później niż do dnia 11.01.2023 r. z wykorzystaniem materiałów przesłanych przez organizatora.
 • przesłania listy laureatów na adres e-mail: konkurs@zsen.lublin.eu niezwłocznie po przeprowadzeniu konkursu, ale nie później niż do 16.01.2023 r.
 • przybycie laureatów etapu szkolnego wraz z opiekunem do siedziby organizatora lub połączenie zdalne w szczególnym przypadku np. zagrożenia epidemicznego, na etap regionalny 10.02.2023 r.

Uwaga: uczestnicy wraz opiekunem grupy przybywają na konkurs na koszt własny.

Zadania konkursowe i zasady oceny prac

 • za ocenę rozwiązań zadań konkursowych odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa,
 • zadania konkursowe mają charakter teoretyczny,
 • rozwiązania zadań w I etapie oceniane są przez szkolną komisję konkursową, która wybiera maksymalnie 3 laureatów z danego typu szkoły do reprezentowania placówki w etapie regionalnym,
 • rozwiązania zadań w II etapie oceniane są przez Regionalną Komisję Konkursową oraz opiekunów przybyłych z młodzieżą z innych szkół.

Opcje strony