Centrum LSCDN

Konkursy LSCDN

Data publikacji: 27.09.2022
Autor: LSCDN

II Ogólnopolski Konkurs Retoryczny dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

Kuratorium Oświaty w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Jana Pawła II w Lublinie zapraszają uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Retorycznym.
Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania. 

Do Konkursu może przystąpić każdy uczeń, który poinformuje o tym nauczyciela jężyka polskiego a ten dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły do 7 listopada br. wypełnia formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konkursretoryczny.lscdn.pl.

Konkurs składa się z trzech etapów: etap  I szkolny, etap II wojewódzki, etap III ogólnopolski.

Planowany termin przeprowadzenia Konkursu: grudzień 2022 r. - maj 2023 r. 

Finaliści i laureaci Konkursu uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b-c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1737).

Ogólnopolski Koordynator Konkursu- st. wiz. Ewa Walczak tel. 81-538-52-44.
Wojewódzki Koordynator Konkursu- wiz. Agnieszka Sadowska tel. 81-538-52-54.

Szczegółowe informacje na stronie konkursu: https://konkursretoryczny.lscdn.pl.

Info: KO w Lublinie

Opcje strony

do góry