Centrum LSCDN

Konkursy LSCDN

Data publikacji: 04.05.2022
Autor: Beata Wysokińska

Laureaci etapu okręgowego XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym

LSCDN i Poleski Park Narodowy ogłaszają laureatów etapu okręgowego XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym.

Jednocześnie przypominamy, że etap ogólnopolski Konkursu odbędzie się 3 czerwca 2022 o godz.10.00 w siedzibie PPN, ul. Lubelska 3a w Urszulinie.

          

Etap ogólnopolski:

 • część teoretyczna (test z ww. tematyki składający się z zadań zamkniętych i otwartych).
 • część praktyczna: (tylko dla 10 najlepszych uczniów klas VI-VIII); uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w części pisemnej odpowiadają na 3 wylosowane pytania.

Uczniowie klas III-V szkół podstawowych uczestniczą tylko w części teoretycznej.

O zajętym miejscu przez ucznia i uzyskaniu tytułu laureata etapu ogólnopolskiego decyduje suma punktów z części praktycznej i teoretycznej.

Laureatami zostaje po 10 uczniów szkół podstawowych.           

W skład komisji etapu ogólnopolskiego wchodzą nauczyciele szkół podstawowych uczniów biorących udział w konkursie.

Komisja dopuszcza obniżenie/podwyższenie  kryteriów oceny oraz punktacji.

Laureaci etapu ogólnopolskiego otrzymują zaświadczenia i nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy etapu ogólnopolskiego i ich opiekunowie otrzymują materiały wydawnicze Poleskiego Parku Narodowego.

Literatura:

 • Monografia „Poleski Park Narodowy – Dziedzictwo i przyszłość”. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2020;
 • Książka ilustrowana „Poleski Park Narodowy”. Poleski Park Narodowy. Urszulin 2020;
 • Pakiet edukacyjny „Rok z życia żółwia błotnego w Poleskim Parku Narodowym”. Poleski Park Narodowy. Urszulin 2020;
 •  Album „Polesie w Naturze”. Poleski Park Narodowy. Urszulin 2018;
 • „Płazy Poleskiego Parku Narodowego”. Poleski Park Narodowy. Olsztyn 2014;
 • „Poleski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza”. Poleski Park Narodowy. Lublin 2002;
 • Zarządzenie Nr 3/2022 z dnia 03.01.2022 r. Dyrektora Poleskiego Parku Narodowego w sprawie wstępu i udostępniania obszaru Parku;
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Art. 8, Art. 8b, Art.15.  (https://isap.sejm.gov.pl);

Foldery, przewodniki i mapy Poleskiego Parku Narodowego:

 • Przewodniki po ścieżkach PPN – dostępne online na stronie internetowej Poleskiego Parku Narodowego  (http://www.poleskipn.pl/index.php/przewodniki);
 • Folder „Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne Poleskiego Parku Narodowego”;
 • Mapa PPN;
 • Przewodnik po Poleskim Parku Narodowym;
 • Przewodnik po Muzeum PPN;
 • Przewodnik po ścieżce „Czahary”;
 • Przewodnik po ścieżce „Dąb Dominik”;
 • Przewodnik po ścieżce „Perehod”;
 • Folder „Żółwik”;
 • Broszura „Poleskie Sioło”;
 • Folder „Edukacja na ścieżkach Poleskiego Parku Narodowego”.

Kontakt z koordynatorem  Konkursu (LSCDN): Beata Wysokińska, bwysokinska@lscdn.pl .

Opcje strony

do góry