Centrum LSCDN

Konkursy LSCDN

Data publikacji: 03.03.2022
Autor: Bożena Jarmuł

XVI Lubelski Międzyszkolny Konkurs Zawodowy “Rok przed dyplomem”

LSCDN i Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie zapraszają uczniów klas III techników oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych do udziału w wojewódzkim XVI Lubelskim Międzyszkolnym Konkursie Zawodowym “Rok przed dyplomem”.

Konkurs jest promocją szkolnictwa zawodowego, integruje środowisko zawodowe uczniów oraz nauczycieli różnych szkół technicznych.

Konkurs pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, Rektora Politechniki Lubelskiej, Polskiego Towarzystwo Informatyczne, Fundacji VCC.

Główne cele konkursu to:

 • utrwalenia procedur egzaminu z kwalifikacji w zawodach;
 • pogłębienie znajomości wymagań na poszczególne kwalifikacje;
 • doskonalenie prezentowania przez uczniów wiadomości i umiejętności nabytych podczas zajęć edukacyjnych, właściwych w danym zawodzie;
 • doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań problemowych przez uczniów;
 • doskonalenie umiejętności przygotowania zadania praktycznego przez nauczyciela.

Ważne terminy:

 • do 14.03.2022 r. – zgłoszenie szkoły do konkursu – formularz zgłoszeniowy /Uwaga: formularz można wypełnić tylko po zalogowaniu na konto LSCDN, zlecane zgłoszenie kwalifikacji przez dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną przez dyrektora/,
 • do 28.03.2022 r. – przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu – siedziba szkoły zgłaszającej uczniów;
 • do 31.03.2022 r. – zgłoszenie reprezentacji szkoły na etap regionalny – formularz przesłany po zgłoszeniu szkoły na oficjalny e-mail szkoły;
 • 12.05.2022 r. – etap regionalny konkursu – Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie lub w formie on-line w zależności od sytuacji epidemicznej;
 • czerwiec 2022 r.– konferencja podsumowująca – w formie stacjonarnej lub on-line.

Wykaz zawodów (kwalifikacji) objętych konkursem:

 • technik budownictwa (BUD.12),
 • technik ekonomista (EKA.04),
 • technik elektronik (ELM.02),
 • technik elektryk (ELE.02),
 • technik hotelarstwa (HGT.06),
 • technik informatyk (INF.02),
 • technik inżynierii sanitarnej (BUD.09),
 • technik logistyk (SPL.04),
 • technik mechanik (MEC.05),
 • technik mechatronik (ELM.03),
 • technik pojazdów samochodowych (MOT.05),
 • technik spedytor (SPL.05),
 • technik technologii drewna (DRM.04),
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (ELE.10),
 • technik usług fryzjerskich (FRK.01),
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (HGT.02),
 • technik organizacji turystyki (HGT.07).

Zgłoszenie na Konkurs

Zgłoszenie szkoły do XVI Konkursu następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego przez dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną przez dyrektora do 14 marca 2022 r.

Zgłaszając uczniów do konkursu w określonej kwalifikacji – do 31 marca 2022r. należy przesłać 15 pytań testowych obejmujących zakres nauczania tej kwalifikacji. Pytania powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem przygotowującego je nauczyciela oraz nazwą szkoły i przesłane w pliku doc lub docx (z odpowiedziami) na adres e-mail: zawodowy@lscdn.pl. Pytania będą wykorzystane do tworzenia zestawu pytań na etap międzyszkolny. W temacie e-mail należy podać kod kwalifikacji i nazwę szkoły.

I etap konkursu – etap szkolny przeprowadzany jest, w szkołach zgłoszonych do konkursu, przez szkolne komisje konkursowe do 28 marca 2022 r., na podstawie własnego opracowanego zadania praktycznego lub dostosowanych materiałów OKE, CKE.

Szkolni laureaci konkursu – 3 uczniów z najlepszymi wynikami dla danego zawodu w szkole, wezmą udział w regionalnym etapie konkursu, reprezentując macierzystą szkołę.

Warunkiem udziału w etapie regionalnym XVI Konkursu jest wyrażenie przez uczniów, szkolnych laureatów konkursu, zgodny na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku (zał. nr 1), .które zbiera Dyrektor szkoły i przechowuje do 31 sierpnia 2022 r.

Zgłoszenie do II etapu XVI Konkursu Zawodowego trzech uczniów szkolnych laureatów konkursu w danym zawodzie następuje po wypełnieniu i przesłaniu do organizatorów formularza zgłoszeniowego „Laureaci”, który zostanie przesłany na adres e-mail szkoły
zgłaszającej uczniów do konkursu. Dyrektor szkoły przesyła formularz do 31 marca 2022 r.

II etap konkursu
Test zawodowy dla szkolnych laureatów konkursu, zostanie przeprowadzony 12 maja 2022 r. przez Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, ul. Długa 6 w godz. 10:00-14:00 stacjonarnie lub w formie on-line, informacja zostanie wysłana na adres e-mail szkoły oraz wskazanych przez szkołę opiekunów w zależności od sytuacji epidemicznej i związanej z nią decyzji organizatorów.

Konferencja podsumowująca XVI Konkurs odbędzie się w czerwcu 2022 r. stacjonarnie lub w formie on-line.

Konkurs dla nauczycieli – zadanie praktyczne przewidziane do oceny.

Opracowane przez nauczyciela lub zespół nauczycieli zadanie z oznaczeniem kwalifikacji, rozwiązanie i klucz oceny, należy przesłać do 31 marca 2022 r. na adres Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 20-111 Lublin, ul. Dominikańska 5, z dopiskiem – „Konkurs zawodowy”.
Przesłane nowatorskie zadania, opracowane przez nauczycieli zostaną poddane ocenie przez komisję konkursową powołaną przez dyrektora LSCDN.

Opcje strony

do góry