Centrum LSCDN

Konkursy LSCDN

Data publikacji: 17.11.2021
Autor: Mirosława Jurak

XVII Wojewódzki Konkurs "Animowana Chemia"

Adresatami XVII Wojewódzkiego Konkursu "Animowana Chemia" są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu 10-minutowej prezentacji multimedialnej wykonanej w PowerPoincie lub innym odpowiadającym mu edytorze prezentacji.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Dziekana Wydziału Chemii UMCS w Lublinie oraz Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

      
 

Motto Konkursu:
Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel,
który potrafi sprawić, że twórcze wyobrażenie siebie
i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości.

Albert Einstein 
 

Cele konkursu:

  • zainteresowanie uczniów chemią.
  • Praktyczne wykorzystanie przez uczniów technologii informacyjnej.
  • Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli.

Tematyka i zakres: Prezentacje obejmujące materiał nauczania chemii w szkołach podstawowych,  w szkołach ponadpodstawowych.

Kategorie:

  • klasy 7 i 8 szkoły podstawowej
  • szkoła ponadpodstawowa.

Warunki uczestnictwa:
Przygotowanie 10-minutowej prezentacji multimedialnej wykonanej w PowerPoincie lub innym odpowiadającym mu edytorze prezentacji (tematyka i program komputerowy jak w p. 3 i 4 regulaminu) indywidualnie lub w 2-osobowych zespołach pod kierownictwem nauczyciela chemii.

Na stronie tytułowej prezentacji powinny znaleźć się nazwiska uczniów, a na ostatniej stronie nazwisko nauczyciela-opiekuna, nazwa i adres szkoły oraz bibliografia.

Zapis na CD w formacie pptx (ppt) możliwy do odtworzenia w programie PowerPoint Microsoft Office (środowisko Windows) w wersji niewymagającej przed uruchomieniem kopiowania czy instalowania na dysk twardy komputera; wszystkie potrzebne pliki umieszczone na płycie CD.

Tytuł pracy, imiona i nazwiska uczniów oraz nauczyciela-opiekuna, nazwa i adres szkoły, nazwa stosowanych narzędzi, technik oraz programów
obsługujących filmy i animacje, bibliografia oraz opis zawartości prezentacji (1-2 strony) powinny znaleźć się: na karcie prezentacji (w postaci wydruku i w postaci pliku z rozszerzeniem .rtf na CD obok pliku prezentacji).

Kryteria oceny prac:

  • poprawność merytoryczna, przystępny język – na poziomie odpowiadającym programowi nauczania na danym etapie edukacyjnym, odniesienie wybranych zjawisk do nauki, techniki i medycyny.
  • Strona graficzna, animacje, dźwięk, kompozycja, tempo.
  • Poprawność techniczna, możliwość sterowania przebiegiem prezentacji, oryginalność.

Terminy:
I etap – szkolny: Komisja szkolna sprawdza poprawność działania prezentacji multimedialnych, zgodność z regulaminem konkursu, kompletność dokumentacji i kwalifikuje najlepsze prace do etapu międzyszkolnego.

II etap - międzyszkolny: wyróżnione w etapie szkolnym prezentacje na nośniku CD wraz z potwierdzoną przez szkołę kartą prezentacji należy przesłać do 31 stycznia 2022 r. pod adres:
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji
Al. Racławickie 5, 20-950 Lublin
z dopiskiem: "Chemia – animacje".

Szkołę mogą reprezentować maksymalnie 3 najlepsze prace, które należy wybrać na etapie szkolnym.
Komisja Konkursowa oceni zgłoszone prace i ogłosi wyniki w marcu 2022 roku. Zakończenie konkursu: marzec/kwiecień 2022 roku.

Uczniowie – autorzy wyróżnionych na etapie międzyszkolnym prac – otrzymają dyplomy i nagrody, a ich nauczyciele-opiekunowie otrzymają podziękowania.

Dodatkowe informacje: Janusz Malec j.malec@psbig.lublin.eu – nauczyciel chemii.

Uwaga: Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi.

Opcje strony

do góry