Centrum LSCDN

Konkursy LSCDN

Data publikacji: 25.06.2021
Autor: Beata Wysokińska

Ogólnopolski Konkurs o Poleskim Parku Narodowym 2021

11 czerwca 2021 roku odbyła się 21 edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Poleskim Parku Narodowym. Patronat honorowy nad konkursem objął Kurator Oświaty w Lublinie oraz Marszałek Województwa Lubelskiego.

W roku szkolnym 2020/2021 odbyły się dwa etapy konkursu w trybie zdalnym i trzeci etap w trybie stacjonarnym w dwóch kategoriach (klasy III – V i klasy VI – VIII), w których wzięło udział 94 uczniów szkół podstawowych.

Etap szkolny odbył się zdalnie w macierzystych placówkach uczniów i przygotowali go nauczyciele.

Etap okręgowy odbył się również zdalnie i przygotowała go konsultant LSCDN w Chełmie.

Do finału ogólnopolskiego, który odbył się w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie,  zakwalifikowało się 42 uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego.

Pytania konkursowe dotyczyły treści Natura 2000,  flory, fauny, geografii i historii, a w szczególności osobliwości przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego. Zadania na poziomie podstawowym rozwiązywali uczniowie szkół podstawowych w kategorii III - V, a na poziomie rozszerzonym uczniowie szkół podstawowych w kategorii VI – VIII.  

Laureatami zostali uczniowie, którzy wykazali się wiedzą i umiejętnościami na bardzo wysokim poziomie.

Wartościowe nagrody ufundowane przez PPN wręczali Jego przedstawiciele.

Uczniowie  – zdobywcy  I  miejsc otrzymali tablety,  namioty, plecaki, sprzęt sportowy, albumy i opracowania PPN.

Zarówno laureaci jak i finaliści otrzymali, jak to ma miejsce każdego roku, bardzo cenne nagrody.

Nagrodzeni zostali także nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu. Pracownicy zaangażowani w organizację konkursu z ramienia PPN jak zwykle wykazali się wysokim poziomem profesjonalności.

 

LAUREACI:

KATEGORIA KLASY VI - VIII:

I miejsce

Kamila Powaga, Zespół Szkół w Sawinie,

II miejsce

 Natalia Sidorowicz, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Piasecznie,

III miejsce  

Gabriela Zorska, Szkoła Podstawowa nr 2 we Włodawie,

IV miejsce

Anna Starek, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Paderewski w Lublinie,          

V miejsce

Maja Kozubal, Szkoła Podstawowa w Strachosławiu,

VI  miejsce

Kinga Kuczkowska, Szkoła Podstawowa nr 33 im. 27 WDP A K w Lublinie,

VII  miejsce

Aleksandra Kuczkowska, Szkoła Podstawowa nr 33 w Lublinie,

VIII  miejsce

Jagoda Raduj,  Szkoła Podstawowa w Urszulinie,

Monika Spodniewska, MDK Chełm,

IX  miejsce       

Julia Bardzel, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim,

Karolina Wawrynko, Szkoła Podstawowa w Strachosławiu.

 

KATEGORIA KLASY III – V:

I miejsce

Lena Pastwa, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim,

II  miejsce

Michał Zając, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Franciszka Kleeberga we Włodawie,

III  miejsce

Martyna Szmerło, Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie,

IV  miejsce

Zuzanna Jońska,  Szkoła Podstawowa w Krasieninie,

V  miejsce

Michał Królikowski, MDK w Chełmie,

VI  miejsce

Inga Antoniszewska, Szkoła Podstawowa im. J.I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej,

Zuzanna Czarnecka, Szkoła Podstawowa w Święcicy,

VII  miejsce

Weronika  Padrak, Szkoła Podstawowa w Święcicy,

Agata Powaga, Zespół Szkół w Sawinie,

VIII  miejsce

Malwina Mazurek, Szkoła: Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie,

Marysia Babska , Szkoła Podstawowa nr 2  Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim.

 

Więcej zdjęć w Galerii: https://www.lscdn.pl/pl/wydarzenia/galeria-zdjec/chelm/12601,Ogolnopolski-Konkurs-o-Poleskim-Parku-Narodowym-2021.html

 

 

Opcje strony

do góry