Centrum LSCDN

Konkursy LSCDN

Data publikacji: 06.05.2021
Autor: Anna Jonak

Podsumowanie konkursu fotograficznego – „Las na przedwiośniu”

Możliwości fotografowania natury są nieograniczone, zmieniają się w zależności od pory dnia i roku. Aby stać się autorem dobrych, ujmujących zdjęć i w przekonujący sposób opowiedzieć o otaczającym nas pięknie przyrody wystarczą pasja fotografowania i umiłowanie przyrody.

 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie i Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie było organizatorami konkursu fotograficznego "Las na przedwiośniu". Odbiorcami zaś byli uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych Chełma i powiatu chełmskiego.

Konkurs miał na celu:

  • Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej biocenozy leśnej.
  • Zainteresowanie lasem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
  • Rozwijanie świadomości proekologicznej.
  • Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.
  • Motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony lasów, środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu.
  • Wyłanianie talentów fotografii przyrodniczej oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego też dziękuję wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie, jednocześnie gratuluję wykonania pięknych fotografii biocenozy leśnej, a także wywiązania się z podjętego zadania mimo ciężkiej sytuacji pandemicznej.

Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy uznania, natomiast pozostali uczestnicy podziękowania za duży wkład pracy i chęć udziału w konkursie.

Podziękowania otrzymają również nauczyciele - opiekunowie uczniów, którym serdecznie dziękuję za wspieranie i wszechstronne rozwijanie zainteresowań swoich uczniów.

 Anna Jonak - doradca metodyczny LSCDN z biologii

W załączeniu: 

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej.

Nagrodzone prace - więcej w Galerii: https://www.lscdn.pl/pl/wydarzenia/galeria-zdjec/chelm/12456,Podsumowanie-konkursu-fotograficznego-Las-na-przedwiosniu.html

Pliki do pobrania

Opcje strony

do góry