Centrum LSCDN

Konkursy LSCDN

Data publikacji: 15.03.2021
Autor: Anna Jonak

„Las na przedwiośniu” - konkurs fotograficzny

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie i Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie zapraszają uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych z miasta Chełm i powiatu chełmskiego do udziału w konkursie fotograficznym "Las na przedwiośniu".

Cele:

  1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej biocenozy leśnej.
  2. Zainteresowanie lasem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
  3. Rozwijanie świadomości proekologicznej.
  4.  Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.
  5. Motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony lasów, środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu.
  6. Wyłanianie talentów fotografii przyrodniczej oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów.

Każdy uczeń może przesłać 5 zdjęć.

Zdjęcia wraz z kartą zgłoszeniową należy przesłać do dnia 29.03.2021 r.

Zapraszam

Anna Jonak - doradca LSCDN

Regulamin i karta zgłoszenia w załączniku.

Opcje strony

do góry