Centrum LSCDN

Konkursy LSCDN

Data publikacji: 10.03.2021
Autor: Beata Wysokińska

Regulamin XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym dla uczniów szkół podstawowych 2021

Organizatorzy: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poleski Park Narodowy zapraszają uczniów klas III - VII szkół podstawowych do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym. Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Tematyka:

 • Sieć obszarów  Natura 2000 w rejonie Poleskiego Parku Narodowego,
 •  Flora i fauna Parku,
 •  Środowisko geograficzne Parku,
 •  Ochrona przyrody.
 • Uczestnicy winni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu edukacji ekologicznej, sozologicznej, regionalnej i turystycznej.

Zasady uczestnictwa:

 • udział w konkursie jest dobrowolny,
 • o udziale w konkursie uczniowie powinni poinformować nauczyciela uczącego przyrody, biologii, geografii,
 • konkurs składa się z etapu szkolnego, okręgowego i ogólnopolskiego w dwóch grupach:
 • I - klasy III - V,
 • II - klasy VI - VII,
 • etap szkolny odbywa się w  szkołach do 9 kwietnia 2021 r.
 • pytania na etap szkolny przygotowują nauczyciele w macierzystych szkołach,
 • każda szkoła typuje tylko po 3 uczniów w każdej kategorii, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na etapie szkolnym i niezwłocznie przesyła tylko elektronicznie protokoły konkursów na adres: bwysokinska@lscdn.pl do 12  kwietnia 2021 roku.

Etap okręgowy Konkursu odbędzie się 5 maja 2021 roku w macierzystej szkole zakwalifikowanych uczniów, a etap ogólnopolski  - 11 czerwca 2021 roku w siedzibie PPN w Urszulinie.

Zapraszam do udziału:

Beata Wysokińska - konsultant LSCDN

 

Regulamin Konkursu i obowiązująca literatura w załączniku.

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Opcje strony

do góry