Centrum LSCDN

Konkursy LSCDN

Data publikacji: 15.12.2019
Autor:

"Lubelska Próba przed Maturą" z matematyki. Edycja 2019/2020

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli i uczniów do wzięcia udziału w „Lubelskiej Próbie przed Maturą” z matematyki.

I. Termin przeprowadzenia próbnej matury:

 • klasy trzecie: 10.03 (wtorek) 2020 r. o godzinie 9.00,
 • klasy pierwsze i drugie: 26.05 (wtorek) 2020 r. o godzinie 9.00.

II. Formy zgłaszania szkół

Należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy jednym z poniższych sposobów:

 1. pocztą elektroniczną na adres: lubelskaproba.matura@gmail.com
 2. w wersji papierowej na adres:
  Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  ul. Sienkiewicza 5
  22- 400 Zamość
  „Lubelska Próba przed Maturą 2020”
 3. faksem na nr: 84 639 30 20

III. Termin przyjmowania zgłoszeń: 14 lutego 2020 r.

IV. Arkusze będą przygotowane dla poziomu podstawowego i rozszerzonego – (wersje A i B) .

V. Materiały potrzebne do przeprowadzenia badania( arkusze, przykładowe schematy oceniania) zostaną przesłane na adres szkoły  w wersji elektronicznej, najpóźniej na trzy dni przed datą próby.

VI. Wyniki otrzymane po przeprowadzonej próbie szkoła wykorzysta we własnym zakresie.

Będziemy jednak wdzięczni za każdą informację zwrotną dotyczącą próby, która pozwoli w latach następnych doskonalić zarówno organizację, jak i narzędzie pomiarowe.

Karta zgłoszeń do pobrania: 

Opcje strony

do góry