Centrum LSCDN

Kadra

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 26.08.2020
Autor: LSCDN

Sieć doradztwa metodycznego w województwie lubelskim na lata szkolne: 2020/2021 i 2021/2022

Na podstawie § 25 ust. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045), informujemy, że w latach 2020/2021 i 2021/2022 w województwie lubelskim doradcy metodyczni będą realizowali swoje zadania w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Lublin, ul. Dominikańska 5)

Lubelski Kurator Oświaty powierzył na rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022 zadania doradców metodycznych 83 nauczycielom - wykaz specjalności oraz liczba nauczycieli doradców - w załączniku poniżej, tabela 1.

Jednocześnie informujemy, że przed 1 września 2019, na podstawie obowiązujących do 28 maja 2019 r. przepisów, tj. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2016 poz. 1591), zadania doradców metodycznych powierzały nauczycielom jednostki samorządu terytorialnego. Nauczyciele ci będą pełnić powierzone zadania do czasu upływu wskazanego terminu powierzenia tych zadań. Wykaz ww. nauczycieli doradców - w załączniku poniżej, tabela 2.

Info: KO w Lublinie

Opcje strony

do góry