Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/informacje/lublin/14610,Zapraszamy-na-szkolenia.html
17.06.2024, 19:15
Data publikacji: 08.03.2024
Autor: Zbigniew Wiertel

Zapraszamy na szkolenia

„Tworzenie i modyfikowanie materiałów edukacyjnych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej”
„Jak rozwijać kompetencje kluczowe na lekcjach przedmiotów humanistycznych i artystycznych?”
„Kreatywne wykorzystanie metod aktywizujących w środowisku wirtualnym”.

Szkolenie „Tworzenie i modyfikowanie materiałów edukacyjnych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej”

Szkolenie jest adresowane do nauczycieli wszystkich specjalności i wszystkich typów szkół. Podczas szkolenia zostaną pokazane możliwości pracy na ZPE, które w znaczny sposób oszczędzają czas pracy nauczyciela, m.in. platforma sama sprawdza zadania uczniów.

Program szkolenia

  • Struktura i zasoby ZPE.
  • Tworzenie i modyfikowanie materiałów w kreatorze na drugim stopniu modelu SAMR.
  • Szczególnie przydatne funkcje ZPE w pracy z uczniami ze SPE: udzielanie informacji zwrotnej, opisy alternatywne, elementy WCAG.
  • Wdrożenie w szkole pracy na ZPE.

Szkolenie poprowadzi Zbigniew Wiertel, konsultant LSCDN.

Data: 20.03.2024 r.

Link do zapisu: https://www.lscdn.pl/pl/kursy/707k8683,Tworzenie-i-modyfikowanie-materialow-edukacyjnych-na-Zintegrowanej-Platformie-Ed.html

 

Szkolenie „Jak rozwijać kompetencje kluczowe na lekcjach przedmiotów humanistycznych i artystycznych?”

Szkolenie jest adresowane do nauczycieli wszystkich specjalności i wszystkich typów szkół. Kompetencje kluczowe to te kompetencje, których wszyscy potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, zatrudnienia, włączenia społecznego, zrównoważonego stylu życia, udanego życia w pokojowych społeczeństwach, kierowania życiem w sposób prozdrowotny i aktywnego obywatelstwa. Rozwija się je w perspektywie uczenia się przez całe życie. Takie umiejętności jak krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, umiejętności analityczne, kreatywność i umiejętności międzykulturowe są elementem wszystkich kompetencji kluczowych.

W trakcie warsztatów nauczyciele będą tworzyć scenariusze zajęć z uwzględnieniem wszystkich kompetencji kluczowych.

Program szkolenia

  • Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie. Europejskie ramy odniesienia.
  • Konstruowanie zajęć z uwzględnieniem wszystkich kompetencji kluczowych.

Szkolenie poprowadzi Zbigniew Wiertel, konsultant LSCDN.

Data: 18.04.2024 r.

Link do zapisu: https://www.lscdn.pl/pl/kursy/704k8369,Jak-rozwijac-kompetencje-kluczowe-na-lekcjach-przedmiotow-humanistycznych-i-arty.html

 

Szkolenie „Kreatywne wykorzystanie metod aktywizujących w środowisku wirtualnym”

Szkolenie jest adresowane do nauczycieli wszystkich specjalności i wszystkich typów szkół. Podczas szkolenia zostanie pokazana przewaga pracy metodami aktywizującymi w środowisku wirtualnym w przeciwieństwie do tych samych metod wykorzystywanych w sposób tradycyjny.

Program szkolenia

  • Organizacja pracy i tworzenie zadań z wykorzystaniem metod aktywizujących przeniesionych do środowiska wirtualnego;
  • Powiązanie metody aktywizującej z dedykowaną aplikacją, która znacznie poszerza możliwości tej samej metody stosowanej w sposób tradycyjny;
  • Wirujące plakaty, mapa myśli, oś czasu, praca z mapą, WebQuest, burza mózgów, chmura wyrazowa.

Szkolenie poprowadzi Zbigniew Wiertel, konsultant LSCDN.

Data: 17.04.2024 r.

Link do zapisu: https://www.lscdn.pl/pl/kursy/734k8879,Kreatywne-wykorzystanie-metod-aktywizujacych-w-srodowisku-wirtualnym.html

Opcje strony