Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/informacje/lublin/14571,Kiedy-ksztalcenie-formalne-nie-wystarcza-Potrzeby-w-zakresie-samodoskonalenia-za.html
2024-04-13, 17:21
Data publikacji: 03.01.2024
Autor: Marlena Deckert

Kiedy kształcenie formalne nie wystarcza. Potrzeby w zakresie samodoskonalenia zawodowego nauczycieli języków specjalistycznych

Zachęcamy do lektury artykułu Magdaleny Sowy (UMCS) i Marleny Deckert (UW, LSCDN) pt.: „Kiedy kształcenie formalne nie wystarcza. Potrzeby w zakresie samodoskonalenia zawodowego nauczycieli języków specjalistycznych”, który w oparciu o przeprowadzone badania omawia potrzeby nauczycieli języków obcych zawodowych na Lubelszczyźnie wobec różnorodnych wyzwań, jakie stawia przed nimi codzienna praca dydaktyczna.

Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na rosnącą potrzebę doskonalenia metodycznego warsztatu pracy nauczyciela JOZ w ramach poszczególnych kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach.

Publikacja ukazała się w najnowszym numerze Roczników Humanistycznych i jest dostępna pod linkiem:  https://doi.org/10.18290/rh237110.2

Opcje strony