Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 11.12.2023
Autor: Dariusz Kiszczak

Ogólnopolski program edukacyjny „Złote Szkoły NBP”

Ideą programu „Złote Szkoły NBP” jest przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się po świecie finansów. IV edycja programu odbywa się pod hasłem: „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna”. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą ubiegać się o tytuł Złotej Szkoły NBP oraz nagrody pieniężne.

W programie uczestniczą nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nauczyciele mogą uczyć dowolnego przedmiotu. Każda szkoła może być zgłoszona do programu raz w danej edycji.

Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej

W szkole, która ubiega się o tytuł „Złotej Szkoły NBP”, zawiązuje się drużyna. Nazywamy ją Drużyną Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Drużyna musi składać się z minimum 2 nauczycieli i od 5 do 10 uczniów. Do drużyn w szkołach podstawowych mogą być zgłoszeni wyłącznie nauczyciele i uczniowie z 7 i 8 klas. Na czele drużyny stoi nauczyciel koordynator, który uzyskał zgodę dyrektora szkoły na udział w programie. Drużyna zdobywa niezbędną wiedzę do wykonania zadań, opracowuje pomysły na ich realizację i przeprowadza zadania programu. Na koniec nauczyciele należący do drużyny wysyłają w terminie do 11 marca 2024 r. relacje z wykonania zadań za pośrednictwem internetowej platformy Złotych Szkół NBP dostępnej pod adresem: zloteszkoly.nbp.pl .

Jak działa program – krok po kroku

Krok 1 – Rejestracja na platformie Złotych Szkół NBP

Stojący na czele drużyny nauczyciel koordynator rejestruje się na platformie Złotych Szkół NBP pod adresem: zloteszkoly.nbp.pl

Krok 2 – Zgłoszenie szkoły

Nauczyciel koordynator zgłasza swoją szkołę do programu. Najszybciej zrobi to, wpisując we wskazane miejsce na platformie REGON szkoły. Następnie dołącza skan zgody dyrektora na udział szkoły w programie.

Krok 3 – Zgłoszenie drużyny

Nauczyciel koordynator zgłasza na platformie pozostałych członków drużyny, czyli jeszcze minimum jednego nauczyciela i od 5 do 10 uczniów (w szkole podstawowej z 7-8 klas). Każdy nauczyciel w drużynie ma indywidualny dostęp do platformy, czyli swój login i hasło.

Krok 4 – Zgłoszenie zadań

Drużyna przygotowuje relacje z przeprowadzonych trzech zadań. Opis należy przygotować według wytycznych, które znajdują się na platformie i w regulaminie. Relacje z zadań należy wysłać do NBP wyłącznie za pośrednictwem platformy do 11 marca 2024 r. Może to zrobić każdy nauczyciel z drużyny.Logotyp NBP 

Wysokie nagrody dla zwycięzców!

Opcje strony

do góry