Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 22.11.2023
Autor: LSCDN

Ogólnopolski projekt MEiN „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Departament Programów Naukowych i Inwestycji w Ministerstwie Edukacji i Nauki serdecznie zaprasza do zapoznania się z materiałami dotyczącymi ogólnopolskiego projektu „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem inicjatywy jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży świadomości ekologicznej, rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne, a także zwrócenie uwagi na prawidłowe gospodarowanie odpadami.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Firma Green Office Ecologic Sp. Z o.o ma szczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskim projekcie ekologicznym „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Naszym głównym celem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na wyzwania przed, którymi stoimy  w dzisiejszych czasach czyli ochrona Naszej Planety przed  zanieczyszczeniem. 

Nasza Firma (www.greenoffice.co) działa na rynku od 2010 roku. Główne obszary działalności Spółki to zbieranie i przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego (ZSEiE), jego transport oraz działalność usługowa związaną  z gospodarką odpadami. Posiadamy własny zakład przetwarzania ZSEiE zlokalizowany w woj. lubelskim, w miejscowości Łomazy. Firma zatrudnia około 120 osób w tym specjalistów z zakresu logistyki, procesów operacyjnych, ochrony środowiska czy ochrony przeciwpożarowej. Nasze usługi świadczymy dla przedsiębiorstw, instytucji użytku publicznego, jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz sieci handlowych, którym oferujemy kompleksową obsługę w zakresie zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów typu „non-food” oraz innych rodzajów odpadów.

Green Office Ecologic Sp. z o.o. poprzez zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od różnych grup społecznych przyczynia się do promowania wśród nich zachowań proekologicznych, edukowania i podnoszenia świadomości na temat szkodliwości dla środowiska w przypadku nieprawidłowego postępowania z elektroodpadami.

Nasze akcje polegają na zachęcaniu (poprzez kontakt telefoniczny) szkół, parafii, ochotniczych straży pożarnych oraz kół gospodyń wiejskich do udziału w zbiórkach elektroodpadów. Zapewniamy materiały promocyjne oraz instrukcje potrzebne do przeprowadzenia zbiórki. Odbiory realizujemy własnym transportem - uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Sprzęt jest demontowany i przetwarzany w naszym zakładzie przetwarzania. Odzyskane surowce przekazywane są do recyklingu, co przyczynia się do ograniczenia zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenia ilości odpadów. Po przeprowadzeniu zbiórki placówki otrzymują podsumowanie akcji zawierające informację o ilości zebranego sprzętu oraz wysokości otrzymanego ekwiwalentu / nagrody - proporcjonalnej do ilości zebranego sprzętu. Przesyłamy podziękowania oraz dyplomy, a na życzenie wystawiamy zaświadczenia potwierdzające udział w akcji ekologicznej.

Do udziału w akcji „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe i średnie oraz placówki opiekuńczo–wychowawcze. Ilość zebranych elektroodpadów jest podstawą do wydania placówce nagrody w postaci bonu, który może być zrealizowany na zakupy u Partnerów Akcji. Alternatywną formą nagradzania Uczestników jest przelew środków na konto Rady Rodziców. Udział w zbiórce elektroodpadów pozwala zatem doposażyć placówkę lub przeznaczyć pieniądze na inny jej cel. Nagrody są wydawane dla ilości od 500 kg wzwyż. Mniejsze ilości także nie przepadają – są zaliczane na poczet kolejnej edycji akcji, dzięki czemu starania uczestników nie idą na marne, a motywują do efektywniejszego udziału w przyszłości.

Serdecznie zapraszamy Waszą placówkę do udziału w akcji „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” oraz zachęcamy do budowania postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży od najmłodszych lat.

Opcje strony

do góry