Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/informacje/lublin/14304,Program-profilaktyczny-quotWektory-Zyciaquot.html
24.06.2024, 22:41
Data publikacji: 20.09.2023
Autor: Anna Radziwiłko

Program profilaktyczny "Wektory Życia"

Ośrodek Rozwoju Edukacji rekomenduje program profilaktyczny "Wektory Życia" dla uczniów szkół ponadpodstawowych, który wkrótce będzie realizowany w formie szkoleń dla nauczycieli przez LSCDN.

Realizującymi program z młodzieżą mogą być nauczyciele różnych przedmiotów pełniący funkcję wychowawcy, nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, biologii, wychowania fizycznego itd. oraz nauczyciele specjaliści: pedagodzy, psycholodzy szkolni posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu wychowania prorodzinnego i edukacji zdrowotnej.

W ramach kursu uczestnicy otrzymają także pakiet materiałów do wielokrotnego wykorzystania podczas pracy z młodzieżą: ciekawe gry dydaktyczne (np. gry planszowe) oraz narzędzia elektroniczne.

Trzydziestogodzinne kursy dla nauczycieli realizowane będą w sposób hybrydowy (jeden moduł, 7 godz., online, trzy moduły stacjonarnie).

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych zainteresowani realizacją programu profilaktycznego dla młodzieży "Wektory Życia" w nowym roku szkolnym mogą zgłaszać chętnych nauczycieli do udziału w kursie przygotowującym do prowadzenia profilaktycznych zajęć w organie prowadzącym.Szczegółowe informacje na stronie: https://wektoryzycia.ore.edu.pl/.

Trenerami wojewódzkimi programu współpracującymi z ORE przy jego wdrażaniu są: Anna Radziwiłko, Magdalena Kozioł i Jolanta Gandecka.

Opcje strony