Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 14.09.2023
Autor: LSCDN

Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

W tym roku obchodzimy 250-lecie utworzenie Komisji Edukacji Narodowej. Z tej okazji do nauczycieli trafi nagroda specjalna w wysokości 1125 zł brutto. Zgodnie z ustawą ma być wypłacona do 14 października 2023.


Przepisy dotyczące nagrody mają zastosowanie zarówno do nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, jak i nauczycieli przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, jeżeli w dniu 20 września 2023 r. pozostawali w stosunku pracy w tych przedszkolach, szkołach lub placówkach.

Nagroda specjalna dla nauczycieli jest świadczeniem wynikającym ze stosunku pracy, którego pracownik może skutecznie się domagać, stanowi przychód ze stosunku pracy.

Nagrody nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela.

Więcej info:  

Opcje strony

do góry