Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/informacje/lublin/14282,12-wrzesnia-Ogolnopolskim-Dniem-Kompetencji-Cyfrowych-w-Szkolach.html
20.07.2024, 14:10
Data publikacji: 12.09.2023
Autor: LSCDN

12 września Ogólnopolskim Dniem Kompetencji Cyfrowych w Szkołach

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek ogłosił 12 września Ogólnopolskim Dniem Kompetencji Cyfrowych w Szkołach i zachęcił uczniów oraz nauczycieli do sprawdzenia swojego poziomu umiejętności cyfrowych. To już drugi raz, kiedy w Polsce przeprowadzane jest badanie IT Fitness Test, które może pomóc określić obszary, w których warto się rozwijać.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek ogłosił 12 września Ogólnopolskim Dniem Kompetencji Cyfrowych w Szkołach i zachęcił uczniów oraz nauczycieli do sprawdzenia swojego poziomu umiejętności cyfrowych. To już drugi raz, kiedy w Polsce przeprowadzane jest badanie IT Fitness Test, które może pomóc określić obszary, w których warto się rozwijać. 

Kompetencje cyfrowe obejmują krytyczne i odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych i wykorzystanie ich do uczenia się, pracy i udziału w życiu społecznym. Stanowią one zbiór umiejętności związanych z biegłym korzystaniem z technologii i nowoczesnych urządzeń elektronicznych. Zalicza się do tego m.in: 

  • pracę z oprogramowaniem, 
  • umiejętność skutecznego korzystania z internetu i zarządzania danymi, 
  • rozwiązywanie codziennych problemów technologicznych,
  • podstawowe rozumienie obsługi komputera lub innych urządzeń elektronicznych. 

– Kompetencje cyfrowe stanowią jeden z kluczowych elementów w rozwoju edukacji, życiu zawodowym i codziennym funkcjonowaniu w dynamicznie zmieniającym się świecie. Pomagają w skutecznej komunikacji, rozwiązywaniu problemów oraz w rozwoju osobistym – mówił Antoni Rytel, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. transformacji cyfrowej.

W badaniu każdy uczeń i nauczyciel może przetestować swoją znajomość internetu, oprogramowania, aplikacji ułatwiających pracę na komputerze, mediów społecznościowych, a przede wszystkim cyberbezpieczeństwa. To kompetencje, które szczególnie przydadzą się w przyszłości. 

Link do testu: https://itfitness.eu/pl/

Źródło: mein.gov.pl

Lekcja:Enter z LSCDN

Jednocześnie zapraszamy nauczycieli do udziału w bezpłatnych szkoleniach podnoszących kompetencje cyfrowe. Szkolenia są realizowane w ramach projektu Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej - 3. edycja.

Grant jest realizowany w ramach największego, ogólnopolskiego projektu edukacji cyfrowej „Lekcja:Enter” skierowanego do nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych". To partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych.

„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej, w ramach którego prowadzone są szkolenia doskonalenia kompetencji cyfrowych i metodycznych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

Podczas bezpłatnych szkoleń online, prowadzonych przez doświadczoną kadrę konsultantów oraz doradców metodycznych LSCDN, każdy uczestnik:

  • otrzyma dostęp do materiałów na platformie „Lekcja: Enter”,
  • nauczy się tworzyć e-zasoby na potrzeby zajęć,
  • pozna narzędzia i metody stosowane w pracy grupowej,
  • pozyska możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami,
  • będzie miał dostęp do konsultacji z trenerem,
  • otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Szczegóły i informacje o zapisach na stronach:

 

Opcje strony