Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 12.09.2023
Autor: LSCDN

Programy stypendialne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa lubelskiego

Samorząd Województwa Lubelskiego w roku szkolnym 2023-2024 realizuje programy stypendialne dla uczniów zdolnych z Lubelszczyzny, którzy są w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Wnioski stypendialne przyjmowane są do 30 września 2023.

Cele programów:

  • pomoc finansowa,
  • rozwijanie wiedzy i umiejętności specyficznych,
  • motywowanie i wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego
  • wspieranie twórczego myślenia dzieci i młodzieży.

„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024”– program stypendialny skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz klas I-IV liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) mieszkających lub uczących się w województwie lubelskim (pod warunkiem, że nie pobierają takich świadczeń w innym województwie), znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej (spełniających warunki określone w regulaminie). 


„Lubelska kuźnia talentów 2023-2024”–  program stypendialny skierowany jest do kształcących się w formie dziennej uczniów/słuchaczy techników, szkół branżowych I i II stopnia, szkół artystycznych i szkół policealnych, mieszkających lub uczących się w województwie lubelskim (pod warunkiem, że nie pobierają takich świadczeń w innym województwie), znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej (spełniających warunki określone w regulaminie).

Programy skierowane są również do uczniów z niepełnosprawnościami, w związku z czym osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy przy wypełnieniu dokumentów stypendialnych zachęcamy do kontaktu z pracownikami Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego.

Strona internetowa Województwa Lubelskiego  www.lubelskie.pl oraz budynek UMWL przy ul. A. Grottgera 4 w Lublinie, dostosowane są do korzystania z nich przez osoby z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje na temat programów stypendialnych dla uczniów udzielane są pod numerami telefonów: (81) 47 81 459, (81) 44 16 716; (81) 44 16 713; (81) 44 16 776 lub poprzez skrzynkę e-mail: stypendia_ue@lubelskie.pl .

Opcje strony

do góry