Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 31.07.2023
Autor: LSCDN

20. Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Problematyka przedsiębiorczości lokalnej” oraz 16. Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości i Przedmiotów Ekonomicznych

Zapraszamy do udziału w 20. Jubileuszowej Konferencji Naukowej nt. „Problematyka przedsiębiorczości lokalnej” połączonej z 16. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości i Przedmiotów Ekonomicznych, które odbędą się w dniach 9-10 października 2023 r. w Krakowie.

 

Założenia programowe i cele Konferencji

Rozwój działalności gospodarczej jest przejawem postawy przedsiębiorczej osób, które w skali lokalnej zakładają i prowadzą firmy zróżnicowane pod względem potencjału i spełnianych funkcji. Dlatego ważnym zagadnieniem pozostaje kształtowanie postaw przedsiębiorczych od najmłodszych lat zarówno w edukacji szkolnej, jak i obserwacji najbliższego otoczenia. Szczególnie ważne jest dążenie do poznania złożonego procesu rozwoju gospodarczego i kulturowego oraz aktywne włączanie się społeczeństwa w rozwój podmiotów gospodarczych w układach lokalnych, a także różnego typu instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych.

W nawiązaniu do przedstawionych założeń celem 20. Konferencji Naukowej będzie prezentacja wyników prac badawczych dotyczących kształtowania przedsiębiorczości lokalnej. Konferencja będzie połączona z 16. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości i Przedmiotów Ekonomicznych, którego celem będzie wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących współczesnych problemów i wyzwań kształcenia ekonomicznego na poziomie podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym. Będziemy zmierzali do odpowiedzi na pytania dotyczące kształtowania się przedsiębiorczości  lokalnej, ale także podjęte będą rozważania na ile obecne zmiany w zakresie kształcenia ekonomicznego wpierać będą rozwój przedsiębiorczości lokalnej w naszym kraju?

Interesującą częścią planowanego wydarzenia będą dyskusje panelowe z udziałem naukowców, praktyków, przedstawicieli samorządu terytorialnego i otoczenia biznesu, na temat przedsiębiorczości lokalnej i aktualnych zmian w kształceniu ekonomicznym. Do aktywnego udziału w konferencji zapraszamy: przedstawicieli środowiska naukowego, nauczycieli, dyrektorów  szkół, doradców metodycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, innych instytucji oraz osoby zainteresowane problematyką przedsiębiorczości lokalnej oraz  edukacji ekonomicznej. Szczególnie zachęcamy do prezentacji swoich doświadczeń, wyników badań oraz opinii na temat:

  • zagadnień związanych z rozwojem człowieka jako osoby przedsiębiorczej we współczesnym świecie;
  • zarządzania projektami;
  • gospodarki rynkowej;
  • finansów osobistych;
  • rynku pracy;
  • przedsiębiorstw;
  • konieczności upowszechniania w społeczeństwie wiedzy ekonomicznej oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych.

Zagadnienia te bowiem nawiązują do podstawy programowej nowego przedmiotu szkolnego biznes i zarządzanie. Na początku konferencji planowane są wprowadzające w tematykę wystąpienia czołowych badaczy krajowych, zaś w końcowej części przewidziane są warsztaty skierowane przede wszystkim do nauczycieli.

Rejestracja i program

Rejestracja trwa do 10 września, zapisy na stronie: https://przedsiebiorczosc.up.krakow.pl/rejestracja/

Szczegółowy program konferencji na stronie: https://przedsiebiorczosc.up.krakow.pl/program-2/

Zapraszamy!

 

Opcje strony

do góry