Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/informacje/lublin/14090,Szkolenie-ORE-Uczen-z-doswiadczeniem-migracji-w-polskiej-szkole.html
2024-04-13, 17:46
Data publikacji: 22.05.2023
Autor: Iwona Kryczka

Szkolenie ORE - Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole

Zapraszamy na szkolenie (14-15 czerwca, online) z zakresu pracy z uczniem z doświadczeniem migracji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów z Ukrainy.

Program spotkania:

  1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia. Doświadczenia w pracy z UDM.
  2. Aktualizacja wiedzy teoretycznej w zakresie  organizacji wsparcia ucznia z doświadczeniem migracji:
    - kompetencje międzykulturowe nauczycieli,
    - regulacje prawne dotyczące przyjęcia do szkół oraz kształcenia uczniów z doświadczeniem migracji.
  3. Idea i założenia - Zespół Wsparcia Edukacyjnego.
  4. Planowanie procesu dydaktycznego dziecka migrującego.
  5. Dostępne materiały, zasoby nt. wsparcia ucznia z doświadczeniem migracji. O metodzie JES – PL.
  6. Podsumowanie spotkania, ewaluacja.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie ORE.

Zapisy: ikryczka@lscdn.pl

Prowadząca: Iwona Kryczka, LSCDN Lublin

Opcje strony