Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/informacje/lublin/14083,XXXI-Szkola-Dydaktyki-Matematyki-Szukaj-Doswiadczaj-Mysl-O-tym-jak-prowokowac-my.html
2024-04-13, 18:52
Data publikacji: 27.06.2023
Autor: LSCDN

XXXI Szkoła Dydaktyki Matematyki „Szukaj – Doświadczaj – Myśl: O tym jak prowokować myślenie matematyczne”

Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XXXI Szkole Dydaktyki Matematyki, której hasłem przewodnim jest „Szukaj – Doświadczaj – Myśl: O tym jak prowokować myślenie matematyczne”. Wydarzenie organizuje Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Termin: 14-16 września 2023 

Miejsce: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

W ramach konferencji odbędą się:

  • wykłady plenarne,
  • warsztaty,
  • referaty,
  • sesja posterowa,
  • panel dyskusyjny.

Wykłady plenarne wygłoszą znani specjaliści w zakresie dydaktyki matematyki:

  • PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
  • dr hab. Ewa Swoboda, prof. PWSTE
  • dr Tomasz Szwed

Szczegółowe informacje organizacyjne znajdują się w załącznikach oraz na stronie internetowej wydarzenia https://sdm.umcs.pl/

Opłaty

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 600 zł (przy zadeklarowaniu udziału w uroczystej kolacji) oraz 500 zł (bez kolacji).

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, wyżywienie (obiady i przerwy kawowe), wycieczkę po Lublinie oraz możliwość publikacji w monografii.

Uwaga: w przypadku wcześniejszej rejestracji i dokonania wpłaty do 30 czerwca 2023 opłaty wynoszą 500 zł i 400 zł, odpowiednio.

Wysokości opłat dla osoby towarzyszącej wynoszą 400 zł (z kolacją) i 300 zł (bez kolacji), niezależnie od daty dokonania wpłaty.

Wpłat należy dokonać najpóźniej do 31 sierpnia 2023 na konto:

LSCDN UMCS
10 1020 3147 0000 8802 0129 7050
tytułem: SDM UMCS imię i nazwisko uczestnika

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: https://sdm.umcs.pl/index.php/rejestracja/

Zapisy na konferencję już trwają. Do końca czerwca obowiązują niższe opłaty konferencyjne.

Opcje strony