Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 21.04.2023
Autor: LSCDN

Fundusze Europejskie dla dostępności. 5 lat Programu Dostępność Plus

19 marca 2023 roku kadra kierownicza Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli uczestniczyła w konferencji Fundusze Europejskie dla dostępności. 5 lat Programu Dostępność Plus zorganizowanej w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie.

W trakcie panelu dyskusyjnego Marzena Machałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego zaprezentowała działania Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie dostępności w edukacji oraz przygotowania kadr systemu oświaty do pracy z zespołami zróżnicowanymi pod względem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz młodzieży. Pani Minister podkreśliła, że rozwijanie wiedzy i umiejętności w obszarze dostępnej, włączającej edukacji stanowi realizację rządowego programu Dostępność Plus.

We wszystkich województwach realizowane są bezpłatne szkolenia dotyczące edukacji uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami w oparciu o programy przygotowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

W województwie lubelskim szkolenia prowadzi Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Więcej informacji na stronie projektu: llew.lscdn.pl.
Formularz rekrutacyjny dostępny pod adresem: llew.lscdn.pl/zgloszenia.

Serdecznie zapraszamy!

Opcje strony

do góry