Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 19.04.2023
Autor: Dariusz Kiszczak

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021–2025 w Lublinie. (Wywiad z Irvingem Finkelem)

Miasto Lublin we współpracy z 13 lubelskimi szkołami oraz 7 lubelskimi placówkami wychowania przedszkolnego realizuje rządowy „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

Do współpracy zaproszono również: Miejską Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie.

Celem Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” jest wspieranie w latach 2021–2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promocję i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. 

Wykaz szkół oraz placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które otrzymały z budżetu państwa wsparcie finansowe w formie dotacji celowej na realizację zadania:

Lp.

Nazwa szkoły/placówki wychowania przedszkolnego

Kwota w zł

1.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie

2 500,00 zł

2.  

Przedszkole nr 35 w Lublinie

3 000,00 zł

3.  

Przedszkole nr 43 w Lublinie

3 000,00 zł

4.  

Przedszkole nr 45 w Lublinie

3 000,00 zł

5.  

Przedszkole nr 74 w Lublinie

3 000,00 zł

6.  

Przedszkole nr 77 w Lublinie

3 000,00 zł

7.  

Przedszkole nr 86 w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie

3 000,00 zł

8.  

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

12 000,00 zł

9.  

Szkoła Podstawowa nr  22 im. Bolesława Prusa w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie

12 000,00 zł

    10.  

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

12 000,00 zł

    11.

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

12 000,00 zł

    12.

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie

12 000,00 zł

    13.

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie

12 000,00 zł

    14.

Szkoła Podstawowa nr 47 im. J.I. Kraszewskiego w Lublinie

12 000,00 zł

    15.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie

12 000,00 zł

    16.

V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie

12 000,00 zł

    17.

IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie

12 000,00 zł

    18.

Technikum Gastronomiczno - Hotelarskie w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie

12 000,00 zł

    19.

Technikum Budowlane w Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

12 000,00 zł

     20.

Technikum Budowlano - Geodezyjne w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

12 000,00 zł

 Niezwykle interesująco o bibliotekach, jej zbiorach i znaczeniu bibliotek w rozwoju intelektualnym człowieka, wychowywaniu kolejnych pokoleń mówił historych starożytności, pracownik naukowy i autor książek o starożytnej Mezopotamii, brytyjski filolog i asyriolog Irving Finkel.  Wywiad z brytyjskim naukowcem przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie podczas cyklicznej audycji "Poranek u Hieronima". Historyk znany jest lubelskim słuchaczom m.in. z XVIII edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki ("Ogrody Nauki").

Opcje strony

do góry