Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 12.04.2023
Autor: LSCDN

Lubelska Szkoła Zdalna – 2. edycja – bezpłatne szkolenia i doradztwo

Zapraszamy kadrę zarządzającą oraz nauczycieli przedszkoli i szkół województwa lubelskiego na różnych etapach edukacyjnych do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu prowadzenia edukacji zdalnej, realizowanych w ramach projektu grantowego Ośrodka Rozwoju Edukacji pn. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Dzięki udziałowi w grancie „Lubelska Szkoła Zdalna – 2. edycja” nauczyciele dowiedzą się, jak:

  • uwzględnić w planowaniu zajęć specyfikę przedmiotową edukacji zdalnej oraz specyfikę pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych,
  • dostosować program nauczania/wychowania przedszkolnego do warunków nauczania zdalnego,
  • planować współpracę z rodzicami w procesie zdalnego nauczania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych,
  • dobierać narzędzia adekwatne do celów edukacyjnych i zaplanowanych aktywności uczestników,
  • tworzyć własne materiały i ścieżki nauki,
  • stosować zasady zapewnienia bezpieczeństwa pod względem technologicznym i organizacyjnym,
  • reagować na niebezpieczne sytuacje występujące podczas edukacji zdalnej,
  • organizować edukację zdalną zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Grant jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się do projektu: https://forms.gle/89bzu5i6uEaSaiDp6.

Więcej informacji: https://www.lscdn.pl/pl/projekty/realizowane/13925,Lubelska-Szkola-Zdalna-2-edycja.html.


Opcje strony

do góry