Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 07.04.2023
Autor: Grażyna Wietrzyk-Neckier

Klub Młodego Odkrywcy dla dzieci i młodzieży

W ramach współpracy Centrum Nauki Kopernik, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie oraz Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zawarte zostało trójstronne porozumienie mające na celu podjęcie działań w ramach realizacji międzynarodowego programu edukacyjnego Klub Młodego Odkrywcy, w skrócie KMO, koordynowanego przez Centrum Nauki Kopernik przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W imieniu wszystkich organizatorów Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli  zaprasza przedszkola, szkoły, świetlice, biblioteki, domy kultury, zainteresowanych rodziców, osoby duchowne do propagowania idei KMO wśród dzieci i młodzieży.

Celem KMO jest zapewnienie równych szans rozwoju i samorozwoju uczących się bez względu na miejsce zamieszkania, status ekonomiczny i społeczny.

Kluby to bezpłatne i dobrowolne spotkania, praktyczne zajęcia angażujące klubowiczów i klubowiczki. Uczestnicy KMO prowadzą doświadczenia, do których wystarczą proste, tanie i łatwo dostępne materiały. Nauczyciele i nauczycielki są tu partnerami i partnerkami, którzy prowadzą dialog z uczącymi się. Rolą nauczycieli i nauczycielek jest budzenie naturalnej ciekawości, stawianie pytań pomocniczych, inspirowanie do korzystania z posiadanej przedwiedzy.

KMO działa według zasady konstruktywizmu, nawiązuje do następujących strategii i metod dydaktycznych: Inquiry-Based Learning (Uczenie się przez dociekanie), Problem Based Learning (Uczenie się przez odkrywanie  i rozwiązywanie problemów), Inquiry Based Science Education (Uczenie się przedmiotów przyrodniczych przez odkrywanie).

Szczegółowe informacje na temat zasad działania klubu znajdują się na stronie http://kmo.org.pl/pl/ .

Opcje strony

do góry