Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Nowy numer "Języków Obcych w Szkole" 1/2023

Numer 1/2023 "Języków Obcych w Szkole" wypełniony tekstami dotyczącymi wzajemnych relacji pomiędzy uczeniem się i nauczaniem języków obcych oraz innymi dziedzinami nauki i życia. W nim artykuły o edukacji językowej za pomocą dziedzin bardziej oczywistych - kulturą, literaturą, sztuką - oraz tych mniej oczywistych - np. naukami ścisłymi czy filozofią. Nie zabrakło tekstów o CLIL - podejściu, które nierozerwalnie związane jest z pozajęzykowymi aspektami życia w edukacji językowej.

"Inspirujmy się wielością treści i dziedzin, które możemy wplatać w prowadzone przez siebie zajęcia!".

"Numer otwiera artykuł Magdaleny Sowy, w którym autorka, analizując nagrania lekcji biologii i chemii w języku francuskim, omawia wybrane aspekty wszechobecnego w komunikacji zjawiska mediacji, zwracając uwagę na fakt, że sam proces nauczania, w którym nauczyciel za pomocą języka „dostosowuje” rzeczywistość do możliwości językowych i poznawczych uczniów, jest praktycznym przykładem mediacji. Kontekst nauczania dwujęzycznego, którego dotyczy artykuł Magdaleny Sowy, posłużył Konradowi Radomyskiemu jako inspiracja do zaproponowania lekcji chemii przeznaczonej dla uczniów oddziałów z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania.

Przedmioty przyrodnicze to jednak nie jedyne dziedziny, które z perspektywy językowej analizują autorzy artykułów w tym numerze „Języków Obcych w Szkole”. Literka „i” sponsoruje również teksty dotyczące styku kształcenia w zakresie języka obcego i: literatury pięknej (Halina Chmiel-Bożek), kultury własnej lub obcej (Ilona Stępień, Ewa Moszczyńska, Barbara Grobelna), sztuki (Katarzyna Nosidlak), materiałów cyfrowych (Joanna Rudzińska--Warzecha) i gier (Joanna Jakubowicz).

W bardzo interesującym z punktu widzenia praktyki tekście Emilia Jurewicz pokazuje, jak wykorzystanie elementów filozofii może wspierać proces kształcenia językowego w odniesieniu do kluczowych umiejętności złożonych: argumentowania, przedstawiania własnego stanowiska, oceniania. Chciałbym również zaprosić Państwa do lektury artykuły Jolanty Urbanikowej, w którym autorka omawia i analizuje nieoczywiste meandry przecięcia dróg kształcenia językowego i oceny jakości tego kształcenia w kontekście edukacji uniwersyteckiej", red. naczelny.

Więcej info: JOwS

Opcje strony

do góry