Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 06.03.2023
Autor: LSCDN

Wzrosną wynagrodzenia dla egzaminatorów - MEiN

1 marca 2023 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów.

Konsekwencją wdrożenia nowej podstawy programowej jest również nowa formuła egzaminu maturalnego. Wśród kluczowych założeń przyjętych w momencie wprowadzania zmian było zwiększenie liczby zadań otwartych w arkuszach egzaminacyjnych. Są przedmioty, w których liczba zadań otwartych, sprawdzanych i ocenianych przez egzaminatorów, będzie większa niż w arkuszach stosowanych dotychczas. Dotyczy to przede wszystkim arkuszy części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego, przeprowadzanych na poziomie podstawowym.

W rozporządzeniu ustalono wyższe niż dotychczas stawki wynagrodzeń dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego (tzw. Formuła 2023), przeprowadzanych na poziomie podstawowym. Sprawdzanie i ocenianie zadań z tych egzaminów będzie bowiem wymagało od egzaminatora większego niż dotychczas nakładu pracy i poświęcenia większej ilości czasu.

  Obecne wynagrodzenie (kwota/stawka) Stawka wynagrodzenia z rozporządzenia MEiN z dnia 1 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (kwota/stawka) Łączna stawka wynagrodzenia z uwzględnieniem rozporządzenia MEiN z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (+7,8%)
Egzaminatorzy z języka polskiego 38,99 zł (0,923%) 48,58 zł (1,15%) 52,33 zł
Egzaminatorzy z języka obcego nowożytnego 16,30 zł (0,386%) 21,12 zł (0,500%) 22,75 zł 

Więcej info:  

Opcje strony

do góry