Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 24.01.2023
Autor: Dariusz Kiszczak

Centrum Badań nad Historią Regionalną i Lokalną [Lubelszczyzny]

Centrum Badań nad Historią Regionalną i Lokalną UMCS prezentuje efekty swoich pierwszych dokonań. Jest nim przede wszystkim strona lubelskie-encyklopedia.pl - stanowiąca zaczątek wielkiej, wirtualnej, interaktywnej encyklopedii Lubelszczyzny.

Edukacja regionalna

Ogromną rolę w strategii Centrum odgrywa kwestia potrzeby uświadamiania wagi i znaczenia małych ojczyzn w kształtowaniu właściwych postaw i zachowań (nie tylko młodego pokolenia!), eksponowania idei wychowania opartego o tradycyjne wartości i poszukiwania w nim źródeł własnej tożsamości. Zadaniem edukatorów, zarówno tych uniwersyteckich (pieczę nad tym kwestiami pełni Katedra Historii Społecznej i Dziejów Edukacji UMCS), jak i wywodzących się z grona środowisk lokalnych (zwłaszcza nauczycieli!) jest poszukiwanie jak najbardziej efektownych i zarazem efektywnych programów nauczania szkolnego w zakresie poznawania i docenienia małych ojczyzn. Współpraca w tym zakresie i wymiana wszelkich w tym względzie doświadczeń służyć będą opracowaniu projektów nauczania szkolnego w zakresie historii regionalnej, a w dalszej kolejności stworzeniu przemyślanej koncepcji podręcznika do dziejów regionalnych.

Więcej info: UMCS

Opcje strony

do góry