Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 26.09.2022
Autor: Zbigniew Wiertel

VI Ogólnopolska Konferencja dla Nauczycieli Muzyki

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza nauczycieli muzyki szkół ogólnokształcących (także wszystkie pełnoletnie osoby zainteresowane tematem edukacji muzycznej) do udziału VI Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli Muzyki, która odbędzie się 17-19 listopada br. w Radziejowicach.

Tematyka Konferencji: Muzyka klasyczna w powszechnej edukacji muzycznej Polski. Wiek XIX.

           

Konferencja składa się z koncertu, wykładów, warsztatów, prezentacji i paneli dyskusyjnych, prowadzonych przez uznanych artystów i edukatorów muzycznych.

Pierwszy dzień wypełnią warsztaty polskich tańców narodowych w ich kanonicznym kształcie kultywowanym przez zdobywających najwyższe konkursowe laury tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca „Warszawianka”. Drugiego dnia warsztaty taneczne poprowadzi Kapela TransFORMACJA, zapraszając do praktycznego poznania bogactwa polskich tradycji tanecznych i uwolnienia tkwiącej w nich energii podczas wieczornej potańcówki z muzyką na żywo. Wykłady i spotkania autorskie z wiodącymi polskimi muzykologami pozwolą spojrzeć na obecność tańca w polskiej kulturze z większym znawstwem i z szerszej perspektywy.

Spotkania autorskie i recitale otworzą szansę świeżego podejścia do klasyków polskiego XIX wieku: Stanisława Moniuszki i Ignacego Jana Paderewskiego, a także poszerzenia wiedzy o mniej znanych kompozytorach tego czasu. Program konferencji uzupełnią warsztaty przedstawiające nowatorskie podejścia do edukacji muzycznej: inspirowaną ideami Leonarda Bernsteina metodologię Artful Learning, narzędzia opracowane w ramach programu Fundacji Meakultura „Save the Music dla edukacji” oraz metody pracy z instrumentem Musicon. Nie zabraknie także czasu na prezentację najnowszych wydawnictw Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i Polskiego Wydawnictwa Muzycznego czy zwiedzanie Pałacu w Radziejowicach. W programie przewidziano także zwiedzanie wystawy czasowej Przesilenie. Malarstwo północy 1880-1910 w Muzeum Narodowym w Warszawie, której tematyka dopełnia wątek malarskiej wrażliwości młodopolskich kompozytorów należący do programu obrad.

            

Muzyka XIX wieku tańczy. Idea muzycznej polskości splata się z procesem powstawania kanonu pięciu polskich tańców narodowych: poloneza, krakowiaka, mazura, kujawiaka i oberka, znajdujących się dziś na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. W muzyce artystycznej idiomy tych tańców zaczynają symbolizować Polskę, stają się muzyczną sygnaturą głoszącą „made in Poland”. Melodia polskiego hymnu wywodzi się z tańca, jest mazurkiem, jak mazurki Chopina i całej rzeszy innych kompozytorów, którzy komponowali utwory w tym gatunku. Dlatego właśnie tegoroczna odsłona konferencji stoi pod znakiem tańca.

Zapisy: wkrawczynska@nifc.pl

Regulamin konferencji
Formularz zgłoszeniowy
Informacje i harmonogram konferencji
List do dyrektora szkoły

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego   dostępnego na stronie internetowej na podany w formularzu adres e-mail oraz terminowe wniesienie opłaty konferencyjnej.

Uczestnictwo w Konferencji kosztuje 300 zł. 2. Cena 300 zł obejmuje udział we wszystkich częściach Konferencji. 3. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. W tytule należy  napisać „Konferencja dla Nauczycieli Muzyki 2022 imię nazwisko” (np. „Konferencja dla Nauczycieli 2022  Muzyki Jan Kowalski”). 

Więcej info:

Opcje strony

do góry