Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 20.09.2022
Autor: Dariusz Kiszczak

Sądowy Uniwersytet dla Szkół

Sąd Okręgowych w Lublinie zaprasza grupy młodzieży szkolnej - uczniów klas 6, 7 i 8 szkoły podstawowej, uczniów wszystkich klas liceów i techników do regularnych wizyt edukacyjnych w Sądzie Okręgowym, z wykorzystaniem sądowych zasobów osobowych: (asystenci sędziego, studenci wyższych uczelni w Lublinie, mediatorzy sądowi) i infrastrukturalnych (sala rozpraw) .

 

Spotkania odbywać się będą dwa razy w miesiącu dla dwóch klas szkolnych, maksymalnie dla 30 osób. Każda wizyta obejmować będzie zaznajomienie z podstawowymi wiadomościami na temat działania sądów i sądownictwa, uczestnictwo młodzieży w symulacji rozprawy sądowej, w tym dyskusji na temat zasad wyrokowania. W każdym spotkaniu uczestniczyć będzie sześciu studentów lub asystentów sędziego, mediatorów sądowych, prowadzący spotkanie i opiekujący się grupą oraz osoby odgrywające w symulowanej rozprawie rolę: prokuratora, sędziego, obrońcy, oskarżonego i świadka. przebieg spotkania przedstawiałby się następująco:

 Przywitanie przy wejściu do Sądu Okręgowego, podstawowe informacje o zachowaniu w budynku sądu;

  1. Przejście do sali rozpraw - podstawowe informacje na temat sądownictwa w Polsce, opis sali sądowej i aktorów rozprawy, przybliżenie tematyki symulacji rozprawy;
  2. Symulacja rozprawy;
  3. W trakcie narady rozmowa na temat zasad wyrokowania;
  4. Ogłoszenie wyroku i rozmowa z odgrywającymi role w trakcie symulacji.

 W roku szkolnym 2022/2023 pierwszy wolny termin dostępny będzie w miesiącu listopadzie 2022 r.
Pierwszeństwo mają szkoły biorące udział w programie Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie pt: „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężanie przemocy i agresji w szkole”.

Zainteresowane szkoły prosimy o zgłaszania się do Pani 
st. inspektor Agnieszki Olszewskiej-Judin,
e-mail: mediacje@lublin.so.gov.pl 

Więcej info: SO w Lublinie

Opcje strony

do góry