Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 19.09.2022
Autor: Dariusz Kiszczak

"Języki Obce w Szkole" nr 3/22 - języki rzadko używane w szkole

"JOwS" numer 3/2022 jest poświęcony językom rzadziej używanym w Polsce i tym samym rzadziej nauczanym, m. in. językowi szwedzkiemu, walijskiemu, kaszubskiemu czy katalońskiemu lub nieco zapomnianej a kiedyś bardziej popularnej łacinie.

Ponadto wywiad o dużo mówiącym tytule "Angielski to nie wszystko" oraz garść metodycznych inspiracji dla nauczycieli, nie tylko języków rzadkich.

Zjednoczeni w różnorodności.

Motto Unii Europejskiej, symbolicznie wskazujące, jak istotną rolę odgrywa znajomość języków – wszystkich języków – w integracji ludzi i kultur.

"Warto pamiętać, że badanie różnorodności często prowadzi do wniosków wskazujących na wspólny punkt wyjścia dla zjawisk na pierwszy rzut oka niezwiązanych. Przecież m.in. języki angielski, łotewski, ormiański, ukraiński, grecki i polski – wszystkie wyewoluowały z języka praindoeuropejskiego. Trudno byłoby nam przekonać uczniów do sięgania aż tak daleko wstecz (choć nie brakuje entuzjastów języków literackich, np. elfickich i klingońskiego, więc kto wie…), ale być może warto czasem odwołać się to tego, co było wcześniej, żeby zrozumieć  lepiej to, co jest teraz? W końcu in varietate concordia. United in diversity. Życzę Państwu przyjemnej lektury i udanego kolejnego roku szkolnego".
dr Marcin Smolik redaktor naczelny

Język łaciński na lekcjach języków obcych nowożytnych

Język łaciński jako osobny przedmiot właściwie zniknął z polskiej szkoły. Nie zniknęły jednak korzyści płynące z jego znajomości. Dzięki obeznaniu z łaciną – lub przynajmniej z wybranymi jej elementami – można szybciej, łatwiej i bardziej świadomie uczyć się języków nowożytnych. Dlatego warto, aby to właśnie nauczyciele języków obcych nowożytnych nawiązywali na swoich lekcjach do języka łacińskiego, rozwijając tym samym świadomość metajęzykową i kompetencję różnojęzyczną uczniów.

W poprzednim numerze „Języków Obcych w Szkole” (2022, nr 2) znalazł się artykuł Janusza Ryby poświęcony historii nauczania języka łacińskiego w Polsce oraz miejscu, jakie kształcenie klasyczne zajmuje we współczesnej szkole.

Autor stwierdził, że nie powinno ono być postrzegane jako konkurencja wobec nauczania języków nowożytnych, gdyż cel kształcenia klasycznego jest inny – oprócz zapoznania uczniów z językiem łacińskim i kulturą antyczną także wyposażenie ich w narzędzia służące do poznawania i rozumienia zjawisk językowych i kulturowych.

Więcej info: "JOwS"

Opcje strony

do góry