Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 19.09.2022
Autor: Dariusz Kiszczak

Ogólnopolski Program Edukacyjny Solve for Tomorrow

Solve For Tomorrow to program, w ramach którego młodzi ludzie mierzą się z aktualnymi wyzwaniami współczesnego świata. To przestrzeń do nauki, wymiany pomysłów oraz projektowania i wprowadzania rozwiązań lokalnych problemów. Celem programu jest rozwijanie kompetencji przyszłości i budowanie poczucia sprawczości.

Organizatorem programu jest firma Samsung, która zaprasza do udziału klasy VII-VIII szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe, a także biblioteki, świetlice środowiskowe i domy kultury. 

Uczestnicy i uczestniczki programu realizują grupowe projekty w ramach trzech wyzwań: zdrowie, bezpieczeństwo, klimat i integracja. Działania te przebiegają zgodnie z kolejnymi etapami metodologii design thinking: empatyzowanie, diagnozowanie problemu, generowanie pomysłów, prototypowanie, testowanie. Podczas realizacji projektów poznają również metodę STEAM, zakładającą podejmowanie aktywności, w ramach których wykorzystywane będą przynajmniej dwie z pięciu dziedzin nauki (S – Science, T – Technology, E – Engineering, A – Arts, M – Math). 

Aby wziąć udział w Programie Opiekun Zespołu Uczniów musi prawidłowo wypełnić w imieniu Zespołu formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie http://solvefortomorrow.pl oraz oświadczyć, że został upoważniony przez pozostałych członków Zespołu do akceptacji Regulaminu w imieniu całego Zespołu (tym samym każdy Uczestnik Zespołu oraz Opiekun akceptują Regulamin Porgramu). 

          

Etapy programu:

I etap

Rekrutacja zespołów projektowych

II etap

Półfinały, podczas których zespoły pracować będą nad swoimi projektami i przygotują ich prezentację wideo

III etap

Etap finałowy zwieńczony uroczystą galą.

Więcej info: KO w Lublinie    Solve for Tomorrow

Opcje strony

do góry