Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/informacje/lublin/13498,Doradcy-metodyczni-LSCDN-z-tytulem-Microsoft-Innovative-Educator-Expert.html
18.07.2024, 10:09
Data publikacji: 19.09.2022
Autor: Małgorzata Bierczyńska-Osuch

Doradcy metodyczni LSCDN z tytułem Microsoft Innovative Educator Expert

Miło nam poinformować, że doradcy metodyczni Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddziału w Białej Podlaskiej oraz nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej zostali ponownie wyróżnieni tytułem innowacyjnego nauczyciela przyznawanym przez Microsoft. 

Pani Beata Samojluk - nauczycielka j. polskiego, pani Małgorzata Bierczyńska-Osuch - nauczycielka j. niemieckiego oraz pani Magdalena Nowosielska ucząca matematyki i informatyki uzyskały tytuł Microsoft Innovative Educator Expert (MIEE) na rok szkolny 2022/2023. Tym samym stały się członkami światowej grupy nauczycieli, których pasją jest nowoczesne nauczanie i uczenie się. Inspirują oni uczniów do kreatywnego myślenia, uczą samodzielności, odpowiedzialności za własną ścieżkę rozwoju. Dzielą się swoją pasją z innymi nauczycielami oraz uczniami używając technologii Microsoft w połączeniu z innowacyjnym nauczaniem. 

Opcje strony