Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 09.09.2022
Autor: LSCDN

"Na pograniczu kultur" - materiały edukacyjne dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych

Doradca metodyczny języka polskiego i nauczyciele przedmiotów humanistycznych uczestniczyli w realizacji projektu o problematyce wielokulturowości "Na pograniczu kultur" w latach 2020-2022. Materiały edukacyjne z tego projektu zamieściliśmy w Centrum Wymiany Wiedzy.

Przypominamy o możliwości publikacji tekstów na stronach LSCDN i zachęcamy po raz kolejny do korzystania z CWW i pozostałych źródeł informacji dostępnych w zakładce "Publikacje".


Celem projektu było sprostanie dwóm wyzwaniom. Pierwszemu, czyli edukacji wielokulturowej, która jest realizowana zgodnie z podstawą programową obowiązująca w szkole ponadpodstawowej, oraz drugiemu, czyli zjawisku międzykulturowości w naszym społeczeństwie, co znajduje odzwierciedlenie również w społeczności szkolnej. Zapraszam do zapoznania się z prezentacją o projekcie – załącznik 00 oraz pozostałymi załączonymi materiałami.

Wielokulturowe podstawy edukacji

Układ treści programowych z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej jest chronologiczny, rozpoczyna się zatem od podstaw kultury śródziemnomorskiej w oparciu o Biblię i antyk grecko-rzymski. Dlatego pierwsza propozycja ma uświadomić, iż podstawy naszej kultury europejskiej, a co za tym idzie i polskiej, z owej wielokulturowości się wywodzą.  Należy je tylko właściwie wyeksponować, kierując uwagę uczniów na aprobatywną, tolerancyjną, opartą na szacunku wobec odmienności kulturowych i religijnych, postawę. Stąd propozycja pracy z dwiema lekturami:

  1. Antygona Sofoklesa – karty pracy: załącznik 07załącznik 08załącznik 09załącznik 10 
  2. Podróże z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego – karty pracy: załącznik 01załącznik 02załącznik 03załącznik 04załącznik 05; materiał do lekcji dla ucznia obcojęzycznego – załącznik 06.

Pełny tekst publikacji "Na pograniczu kultur" w Centrum Wymiany Wiedzy

Opcje strony

do góry