Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/informacje/lublin/13455,quotPoznaj-Polske-w-roku-szkolnym-20222023.html
24.06.2024, 22:57
Data publikacji: 05.09.2022
Autor: LSCDN

"Poznaj Polskę” w roku szkolnym 2022/2023

Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy 50 mln zł na program "Poznaj Polskę". Nabór wniosków ruszył 5 września br.

W poprzednim roku szkolnym program cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Skorzystało z niego ponad 460 tys. uczniów. W ramach 11 tys. wycieczek edukacyjnych odkrywali oni bogactwo przyrodnicze, historyczne i kulturalne naszego kraju.

Założenia programu w roku szkolnym 2022/2023

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,

dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,

trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

W nowej edycji przedsięwzięcia przewidziano składanie wniosków:

dla szkoły podstawowej:

maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły do 100 uczniów,

maksymalnie cztery wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły od 101 do 200 uczniów,

maksymalnie sześć wniosków o dofinansowanie wycieczki – szkoły powyżej 200.

dla szkoły ponadpodstawowej:

jeden wniosek o dofinansowanie wycieczki dla szkoły do 100 uczniów,

maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki dla szkoły od 101 do 200 uczniów,

maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie wycieczki dla szkoły powyżej 200 uczniów.

w przypadku zespołu szkół:

maksymalnie sześć wniosków o dofinansowanie wycieczki dla szkoły podstawowej oraz maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie wycieczki dla każdej szkoły ponadpodstawowej, wchodzących w skład zespołu.

Organizacja wycieczek w roku szkolnym 2022/2023

Na każdym ze szlaków znajdują się punkty edukacyjne dostosowane do wieku uczniów – odpowiednio dla klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

Planując wycieczkę, uczniowie i nauczyciele mogą wybierać spośród 760 miejsc na mapie Polski w ramach 4 obszarów edukacyjnych: 

Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,

Śladami kard. Stefana Wyszyńskiego, 

Kultura i dziedzictwo narodowe,

Największe osiągnięcia polskiej nauki.  

Składanie wniosków 

Nabór wniosków rusza 5 września 2022 r. o godz. 11:00 i jest prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych – decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki.

Wnioski można składać w zakładce Strefa Pracownika SIO https://strefa.ksdo.gov.pl/login 
 (dostępny dla użytkowników Systemu Informacji Oświatowej, którzy posiadają aktywne upoważnienia do aplikacji SIO).

           

Wśród najchętniej odwiedzanych miejsc znalazły się:

Centrum Nauki Kopernik, Warszawa,

Zamek Królewski w Warszawie,

Muzeum Powstania Warszawskiego,

Łazienki Królewskie w Warszawie,

Kraków – historyczny zespół miasta,

Zamek Królewski na Wawelu,

Hydropolis – Interaktywne Muzeum Wody, Wrocław,

Zespół cmentarzy na Powązkach, Warszawa,

Muzeum Toruńskiego Piernika, Toruń,

Stare i nowe miasto, Toruń.

Więcej info: MEiN

Opcje strony