Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 30.06.2022
Autor: Dariusz Kiszczak

Zostań autorem "Języków Obcych w Szkole"

Redakcja "Języków Obcych w Szkole" zachęca do nadsyłania artykułów z zakresu metodyki, glottodydaktyki i językoznawstwa, scenariuszy zajęć i opisów własnych doświadczeń związanych z praktycznym nauczaniem języków obcych oraz doskonaleniem zawodowym.

Zgłoszenia tekstów do "JOwS" numer 4/2022.

Numer specjalny, którego tematem będzie: otwartość, różnorodność i tolerancja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych.

Termin nadsyłania artykułów: 15.08.2022.

Wymogi techniczne:

  • Autor przekazuje Redakcji dwa pliki: 1) treść artykułu, zawierającą lead (400-500 znaków) i krótki biogram Autora; 2) w języku angielskim - abstrakt artykułu wraz z tytułem i słowami kluczowymi.
  • Nadesłane artykuły powinny mieścić się w przedziale 16-25 tys. znaków ze spacjami, o ile Autor i Redakcja nie postanowią inaczej w procesie redakcyjnym.
  • Przed wysłaniem tekstu prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami bibliograficznymi, według których powinny być sporządzone zestawienia bibliograficzne i przypisy.
  • Redakcja prosi o składanie tekstów w formacie *doc lub *rtf. Tekst artykułu powinien być znormalizowany w formacie A4; czcionka - Times New Roman 12 pkt., interlinia - 1,5 wiersza.
  • Każdy scenariusz powinien być przygotowany według wzoru scenariusza lekcji, przyjętego w redakcji JOwS.
  • Materiały graficzne powinny być dostarczone w oddzielnych plikach w postaci wektorowej (.eps, .ai) albo w formacie .jpg, .png lub .tif, o rozdzielczości min. 300 dpi. Należy również oznaczyć je w tekście, we właściwym dla nich miejscu. Jeżeli jest to możliwe, materiały graficzne powinny mieć funkcję ich edycji. Tabele, rysunki, schematy, mapy, wykresy itp. należy umieścić w tekście oraz oznaczyć kolejnymi numerami. Jeśli chcą Państwo zamieścić także własny materiał ilustracyjny do artykułu, prosimy o dokładne opisanie zdjęć lub grafik oraz upewnienie się, że posiadają Państwo prawo do wykorzystywania materiału graficznego lub zdjęciowego.
  • Artykuły prosimy zgłaszać przez formularz na naszej stronie lub pocztą elektroniczną na adres: jows@frse.org.pl.

Więcej info: "JOwS"

Opcje strony

do góry