Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 23.06.2022
Autor: Dariusz Kiszczak

"Języki Obce w Szkole" 2/2022 (najnowszy numer)

Numer 2/2022 "Języków Obcych w Szkole" jest już dostępny online. W numerze wiele refleksji na temat zawodu nauczyciela z różnych perspektyw oraz kolejne artykuły na 65-lecie czasopisma. Do tego dużo inspiracji dydaktycznych do wdrożenia w nauczaniu po wakacjach. Redakcja "JOwS" życzy wspaniałych wakacji i zaprasza do lektury!

"W książce Visible Learning, stanowiącej syntezę ponad 800 metaanaliz badawczych dotyczących osiągnięć szkolnych, John Hattie (2009) analizuje wpływ 138 czynników na efekty uczenia się. Spośród sześciu kategorii, w które  te czynniki grupuje, najsilniej pozytywnie na sukces uczniów wpływają te zatytułowane "nauczyciel" i "koncepcje dotyczące nauczania". Mniejsze znaczenie okazują się mieć "program nauczania", "uczeń", "dom" i "szkoła". Uczeń, co oczywiste, stanowi centrum, oś, wokół której obraca się wszystko, co z kształceniem związane, ale to nauczyciele  i wszystko, co z nimi związane, najsilniej na to centrum oddziałują. Dlatego też drugi tegoroczny numer „Języków Obcych w Szkole” w znacznej części poświęcamy nauczycielowi.

Profesor Mirosław Pawlak – w tekście przygotowanym z okazji jubileuszu czasopisma – skupia się na zmianach w oczekiwaniach wobec nauczycieli języków obcych na przestrzeni ostatnich 65 lat. Zachęcam do lektury artykułu i wspólnego z Profesorem rozważania,  czy istotnie współczesny nauczyciel np. języka angielskiego musi być „człowiekiem renesansu”. A jeżeli musi nim być, to które z jego licznych ról są kluczowe? Kim powinien być przede wszystkim?", fragment artykułu wstępnego red. naczelnego do "JOwS" nr 2/2022.

Więcej info: JOwS

Opcje strony

do góry