Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 20.05.2022
Autor: LSCDN

Lubelskie pomaga Ukrainie” «Люблінське допомагає Україні»

Samorząd Województwa Lubelskiego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizuje projekt pn. „Lubelskie pomaga Ukrainie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

     

Celem projektu jest integracja społeczna poprzez realizację usług społecznych oraz wsparcie socjalno-bytowe osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Grupę docelową projektu stanowi minimum 800 osób uciekających przed skutkami konfliktu zbrojnego z terenu Ukrainy i przebywających obecnie w województwie lubelskim, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.
Метою проєкту є соціальна інтеграція шляхом реалізації соціальних послуг та соціально-побутової підтримки осіб, що втікають з території України у зв’язку з нападом Російської Федерації. Цільовою групою проекту є мінімум 800 осіб, які рятуючись від наслідків збройного конфлікту, виїхали з території України та на даний момент проживають у Люблінському воєводстві, які легально прибули на територію Республіки Польща 24 лютого 2022 року або пізніше.

Kto może zgłosić się do projektu?

Osoby uciekające przed skutkami konfliktu zbrojnego z terenu Ukrainy i przebywające obecnie w województwie lubelskim, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. Uczestnikami projektu będzie minimum 800 osób, które planują izadeklarują chęć pobytu długoterminowego na terenie województwa lubelskiego. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego (w przypadku osób fizycznych, które uczą się, pracują, zamieszkują lub przebywają na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego). W szczególności do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 

        

Co otrzymasz w ramach projektu?

➢Wsparcie socjalno–bytowe –środki pierwszej potrzeby, w tym: odzież i obuwie, podstawowe środki higieniczne i środki czystości, podstawowe wyposażenie umożliwiające zamieszkanie (np. kołdra i poduszka, pościel, ręczniki).Co otrzymasz w ramach projektu?

➢Usługi społeczne: ✓doradztwo w zakresie załatwiania spraw życia codziennego: zapewnienie pomocy w postaci doradztwa życia codziennego i zapobieganie negatywnym skutkom przymusowej migracji, takim jak brak środków do życia i brak możliwości podjęcia pracy. Doradcą życia codziennego będzie osoba, która zna polski system administracyjno-biurowy oraz wie gdzie i do jakiego urzędu udać się, żeby załatwić formalności potrzebne do funkcjonowania w Polsce,

✓usługi tłumaczy języka polskiego i ukraińskiego,

✓pomoc prawna: m.in. przy legalizacji pobytu obywateli Ukrainy, pomoc w uregulowaniu sytuacji małoletnich, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opiekunów prawnych, pomoc przy poświadczeniach notarialnych odpisów ukraińskich dokumentów,

Co otrzymasz w ramach projektu?

➢Usługi społeczne (c.d.):

✓pomoc psychologiczna: osoby, które uciekają przed wojną przeżywają traumę, ponieważ utraciły poczucie bezpieczeństwa. Wsparcie będzie udzielane przez specjalistów, którzy najlepiej wiedzą, jak poradzić sobie z tego typu problemami,

✓usługi asystenckie/wsparcie dzienne: asystenci będą towarzyszyli dzieciom i osobom starszym w domach lub punktach tymczasowego pobytu. Działania readaptacji społecznej dla dzieci i osób starszych, które nie z własnej woli znalazły się w obcym kraju, w obcej im kulturze, gdzie ludzie porozumiewają się w obcym języku. Zapewniona zostanie pomoc specjalistów pomagających wyjść z kryzysowych sytuacji.

Projekt realizuje

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

ul. Diamentowa 2 20-447 Lublin

tel. 81 528 76 50 tel. 81528 76 29

Niebawem bardziej szczegółowe informacje pojawią się na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Więcej info:

Opcje strony

do góry