Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 10.05.2022
Autor: Dariusz Kiszczak

Maria Grzegorzewska patronką roku 2022

MEiN z okazji 55 rocznicy śmierci Marii Grzegorzewskiej i 100 rocznicy założenia Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie przypomina sylwetkę Marii Grzegorzewskiej, którą Sejm RP ogłosił patronką Roku 2022.

Przez cztery lata LSCDN wspólnie z pracownikami Katedry Pedagogiki Specjalnej KUL JP 2 organizował ogólnopolskie konferencje dla nauczycieli oraz specjalistów edukacji włączającej, w których uczestniczyła pracownik naukowy IPS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

7 maja br. mija 55. rocznica śmierci Marii Grzegorzewskiej – twórczyni pedagogiki specjalnej. W swojej pracy Grzegorzewska kierowała się mottem: „Nie ma kaleki – jest człowiek”. Przez całe życie zawodowe walczyła o to, by zapewnić dzieciom z niepełnosprawnościami jak najlepsze warunki do rozwoju. Zakładała szkoły specjalne i kształciła nauczycieli.

Marii Grzegorzewskiej zawdzięczamy teoretyczne i organizacyjne podstawy systemu kształcenia specjalnego w Polsce. Jako pierwsza w podjęła systematyczne badania nad zagadnieniami pedagogiki niepełnosprawnych. Opracowała metodę rewalidacyjną i spopularyzowała ją.

Pracę nauczyciela-wychowawcy w szkole specjalnej traktowała jako pracę o szczególnej wartości. Opracowała Metodę Ośrodków Pracy umożliwiającą dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami poznawanie otaczającego świata przez bezpośrednie doświadczanie i działanie. 

Maria Grzegorzewska była założycielką i długoletnim dyrektorem najstarszej w Polsce uczelni o profilu pedagogicznym – Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Zapoczątkowała rozwój sieci szkół specjalnych, opracowała oryginalną koncepcję kształcenia nauczycieli oraz stworzyła polską szkołę pedagogiki specjalnej.

Od 1924 r. aż do ostatnich dni swego życia redagowała czasopismo „Szkoła Specjalna”.
Pozostawiła po sobie znaczny dorobek, m.in. skrypty wykładów z zakresu pedagogiki specjalnej, badania dotyczące osób niewidomych i głuchoniewidomych. Jest autorką m.in. takich publikacji jak: „Psychologia niewidomych”, „Listy do młodego nauczyciela”, „Pedagogika lecznicza. Skrypt wykładów”, „Głuchociemni”, „Analiza zjawiska kompensacji u głuchych i niewidomych”.

100-lecie Akademii Pedagogiki Specjalnej

Akademia Pedagogiki Specjalnej to uczelnia z bogatą ofertą dydaktyczną, wysokim poziomem kształcenia, a także bogatą historią akademicką. Umożliwia nie tylko kształcenie specjalistów, którzy będą pracować z osobami niepełnosprawnymi, niesłyszącymi, niewidomymi, a także prowadzenie badań naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej.

Więcej info: MEiN

Opcje strony

do góry