Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 23.03.2022
Autor: Marcin Stelmaszczuk

Bezpłatne studia z Etyki dla nauczycieli! Wystartowały zgłoszenia

Collegium Intermarium oferuje 50 bezpłatnych miejsc na kierunku studiów podyplomowych „Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności”. O możliwości nieodpłatnego wzięcia udziału w zajęciach zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia na kierunku będą się odbywały w dwóch filiach uczelni: w Poznaniu oraz w Lublinie. W każdej z filii przyjętych zostanie 25 osób. Oferowane przez Collegium Intermarium studia są kwalifikacyjnymi studiami podyplomowymi przygotowującymi czynnych zawodowo nauczycieli do nauczania etyki i są prowadzone zgodnie ze standardami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890).

– Program tego kierunku ma wymiar praktyczny: nauczyciele, którzy kończą te studia uzyskują uprawnienia do nauczania przedmiotu w szkołach. Pamiętajmy, że od następnego roku szkolnego uczniowie, którzy nie będą uczęszczali na lekcje religii będą zobowiązani do uczęszczania na etykę – zauważa koordynator kierunku, Arkadiusz Robaczewski, przypominając, że w wielu szkołach brakuje nauczycieli z kompetencjami do wykonywania tego przedmiotu.

– Tematyka poruszana na studiach „Etyka cnót i dobra moralnego w dobie ponowoczesnej” znacznie różni się od tej, którą znajdujemy w programach innych studiów podyplomowych dla nauczycieli. Sięgamy do czystych źródeł naszej cywilizacji, pokazujemy jej rozwój i meandry, wskazujemy na kluczowe momenty, które doprowadziły do jej dzisiejszego kształtu. Nasi wykładowcy są pasjonatami swoich dziedzin, dlatego nawet trudną tematykę potrafią przedstawić w taki sposób, że dla słuchacza okaże się ona atrakcyjna i zrozumiała – dodaje Robaczewski.

Na wysoki walor studiów wskazują także słuchacze trwającej właśnie pierwszej edycji zajęć. – Zajęcia prowadzone są przez interesujących wykładowców i składają się z podstaw filozofii, antropologii i filozofii moralnej, w gronie umożliwiającą kontakt i dyskusje z wykładowcami – tłumaczy jedna z uczestniczek. – Zajęcia wzbogaciły moją dotychczasową wiedzę, wpłynęły na uporządkowanie pewnych kwestii. Chętnie biorę udział w prowadzonych wykładach i uważam, że jest to dobra inwestycja w rozwój mojej osobowości, a zdobytą wiedzę chętnie będę przekazywał uczniom w szkole – dodaje słuchacz, pan Igor.

Rekrutacja na studia w Poznaniu i w Lublinie potrwa do 25 marca, zaś pierwszy zjazd ma odbyć się w dniach 26-27 marca (Lublin) oraz 2-3 kwietnia 2022 roku (Poznań).

Szczegółowe informacje o kierunku: https://collegiumintermarium.org/etyka-cnot-i-realnego-dobra-w-dobie-ponowoczesnosci/?swcfpc=1
Rejestracja: https://rekrutacja.collegiumintermarium.org/?swcfpc=1

Opcje strony

do góry