Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/informacje/lublin/13097,quotPoznaj-Polske-ruszyl-nabor-wnioskow.html
22.05.2024, 10:30
Data publikacji: 03.03.2022
Autor: Dariusz Kiszczak

"Poznaj Polskę” – ruszył nabór wniosków!

Ruszył nabór wniosków w nowej edycji programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Na dofinansowanie wycieczek szkolnych w 2022 r. przeznaczymy rekordową kwotę 100 mln zł! W tej edycji środki finansowe zostaną podzielone na województwa proporcjonalnie do liczby uczniów.

MEiN zachęca do składania wniosków!

Wystartował nabór wniosków w programie „Poznaj Polskę. Będzie on prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych. Decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki. 

Budżet programu „Poznaj Polskę” w 2022 r. to 100 mln zł, z czego 51 mln zł będzie przeznaczone na realizację wycieczek szkolnych do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.

Organy prowadzące szkoły mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 80% całkowitego kosztu wycieczek, natomiast 20% musi pochodzić z wkładu własnego. Do wkładu własnego zalicza się wkład finansowy zapewniony przez organ prowadzący lub wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce, a także wkład niefinansowy.

       

Nauczyciel informuje dyrektora o chęci skorzystania z wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”. Z kolei dyrektor szkoły zgłasza takie zapotrzebowanie do organu prowadzącego na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Następnie organ prowadzący, korzystając z formularza dostępnego w Krajowym Systemie Danych Oświatowych, przekazuje wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Szczegółowych informacji udziela Departament Programów Naukowych i Inwestycji MEiN, e-mail: poznajpolske@mein.gov.pl, nr telefonu: (22) 34 74 843,  (22) 34 74 281, (22) 34 74 775 (w godzinach otwarcia urzędu).

   

Więcej info: MEiN

Opcje strony