Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 07.12.2021
Autor:

II edycja programu Złote Szkoły NBP

Narodowy Bank Polski zaprasza nauczycieli i uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w II edycji programu Złote Szkoły NBP, którego celem jest rozwój kompetencji ekonomicznych młodego pokolenia. Szkoły, które najlepiej zrealizują zadania programu mogą zdobyć tytuł "Złotej Szkoły NBP” oraz nagrody pieniężne.

  

Hasło bieżącej edycji „Bezpieczni w finansach osobistych" ma na celu zachęcenie młodzieży do zwiększania wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z gotówki oraz bankowości elektronicznej, ochronie danych i pieniędzy przed cyberzagrożeniami czy prawach konsumenckich.

W szkole, która ubiega się o tytuł Złotej Szkoły NBP, zawiązuje się drużyna. Nazywamy ją Drużyną Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Drużyna musi składać się z minimum 2 nauczycieli i minimum 5 a maksimum 10 uczniów. Na czele drużyny stoi nauczyciel koordynator, który ma zgodę dyrektora szkoły na udział w programie. Drużyna zdobywa niezbędną wiedzę do wykonania zadań, opracowuje pomysły na ich realizację i przeprowadza zadania programu. Zadania mogą być przeprowadzone w szkole lub w przypadku nauki zdalnej w formie online. Na koniec nauczyciele należący do drużyny wysyłają relacje z wykonania zadań za pośrednictwem internetowej platformy Złotych Szkół NBP dostępnej pod adresem: zloteszkoly.nbp.pl .

     

Info: KO w Lublinie  NBP  

Opcje strony

do góry