Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 24.11.2021
Autor: Dariusz Kiszczak

Akcja pomocowa "Rodacy Bohaterom”

Celem akcji „Rodacy Bohaterom” jest pomoc polskim kombatantom, pedagogom, działaczom, seniorom oraz rodzinom w Polsce i na Kresach, a także renowacja miejsc pamięci i edukacja historyczna.

W 2021 roku zbiórka darów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbywa się od 15 listopada do 10 grudnia. Artykuły chemii gospodarczej, środki ochrony indywidualnej przed COVID-19, żywność, kartki świąteczne oraz listy z ogólnymi życzeniami i wsparciem, jak również prace plastyczne dla kombatantów można przynosić od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-18:00 do Stołówki Akademickiej „Trójka”, mieszczącej się przy ulicy Langiewicza 16. Dary można zostawić na portierni lub przekazać kierownikowi obiektu – mgr Magdalenie Zawadzkiej.

Akcję można wesprzeć również finansowo, dokonując wpłaty na konto Stowarzyszenia Odra-Niemen: Bank PKO BP, nr konta: 41 1440 1185 0000 0000 1283 9308, z dopiskiem UMCS-RODACY-BOHATEROM 2021.

Wszystkie zebrane w trakcie akcji dary zostaną przekazane w pierwszej kolejności byłym żołnierzom Armii Krajowej, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (WiN) i Narodowych Sił Zbrojnych z województwa lubelskiego, a następnie kombatantom zza wschodniej granicy mieszkającym na terytorium Litwy, Łotwy, Ukrainy, Mołdawii i Kazachstanu. Pomoc finansowa zostanie ofiarowana Polakom na Białorusi.

Więcej info: UMCS

Opcje strony

do góry