Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 13.10.2021
Autor: Dariusz Kiszczak

Kolejne pomniki przyrody w Lublinie (zgłoś drzewo do ochrony)

Lublin chce objąć ochroną prawną i ustanowić pomnikami przyrody kolejne 23 drzewa na terenie miasta. Propozycję drzewa do objęcia ochroną prawną może zgłosić każda osoba fizyczna, spółdzielnia mieszkaniowa czy organizacja pozarządowa.

"W Lublinie mamy wiele cennych okazów drzew, które otoczyliśmy opieką. Część z nich zostało już ustanowionych pomnikami przyrody, obecnie pracujemy nad nadaniem tego statusu kolejnym drzewom. Aktualnie na terenie miasta znajdują się 64 pomniki przyrody, którymi są zarówno pojedyncze drzewa, grupy drzew, jak i całe szpalery – łącznie ochroną pomnikową objętych jest 246 drzew. Pozostawienie najwartościowszych okazów lubelskiego starodrzewu w jak najlepszej kondycji zdrowotnej, jest bardzo ważnym działaniem prowadzonej przez Miasto polityki ekologicznej", Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Rozpoczęta procedura ustanowienia drzew pomnikami przyrody dotyczy: 19 dębów szypułkowych, 2 lip, topoli i grabu zwyczajnego, znajdujących się w 8 lokalizacjach na terenie Lublina. Drzewa mają już założone karty pomnikowe.

Drzewa, wobec których rozpoczęto procedurę ustanowienia pomnikami przyrody:

  • lipa szerokolistna na terenie szpitala neuropsychiatrycznego przy ul. Abramowickiej,
  • dąb szypułkowy przy ul. Agatowej 20,
  • 7 dębów szypułkowych przy ul. Gdańskiej,
  • 4 dęby szypułkowe przy ul. Białostockiej,
  • topola przy ul. Rudnickiej przy skrzyżowaniu z ul. Koryznowej,
  • Stary Gaj: lipa drobnolistna  – 460 cm, dąb szypułkowy – 350 cm, dąb szypułkowy – 350 cm, grab zwyczajny – 255 cm, dąb szypułkowy – 375 cm, dąb szypułkowy – 400 cm, dąb szypułkowy – 360 cm,
  • dąb szypułkowy przy ul. Bohaterów Monte Cassino,
  • dąb szypułkowy przy ul. Biedronki 13.

Więcej info: UM Lublin

Opcje strony

do góry