Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 07.09.2021
Autor: LSCDN

Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego dla uczniów uzdolnionych

1 września 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023″ oraz "Lubelska kuźnia talentów 2021-2023”.

   

Celem programów jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim.

                     

Program "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2021/2022 są uczniami klas VII lub VIII szkół podstawowych lub uczniami liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). - Więcej o programie stypendialnym.

Program "Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ogólnych tj. przedmiotów przyrodniczych, przedmiotów informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości lub przedmiotów zawodowych, którzy w roku szkolnym 2021/2022 kontynuują naukę w  szkole prowadzącej kształcenie zawodowe w formie dziennej – szkole branżowej, technikum, szkole policealnej lub szkole artystycznej (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). - Więcej o programie stypendialnym.

Stypendia przyznawane będą na okres od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r., w kwocie 350 zł miesięcznie – najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. W ramach programu w roku szkolnym 2021-2022 zostanie przyznanych 1258 stypendiów.

Programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, realizowane są przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Szczegóły dotyczące programów: regulaminy, instrukcje i wymagane formularze znajdują się w zakładce Stypendia
Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub mailowo z pracownikami Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego – numery telefonów: (81) 47 81 459, (81) 44 16 709, (81) 44 16 713, (81) 44 16 716; adres e-mail: stypendia_rpo@lubelskie.pl .

Info:

Opcje strony

do góry