Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 24.06.2021
Autor: Krzysztof Staruch

Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna "Piątka za segregację”

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej "Piątka za segregację” przygotowało materiały, których celem jest zwiększenie wiedzy odbiorców na temat wdrożonego w Polsce Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów.

     

Głównym przekazem kampanii jest, że odpady komunalne to nie śmieci a cenne surowce wtórne, które dzięki właściwej segregacji otrzymują szansę na drugie życie w postaci nowych produktów służących człowiekowi. W ten sposób przyczyniamy się też wielowymiarowo do ochrony zasobów naturalnych.

Materiały kampanii są opublikowane na prowadzonej przez Ministerstwo stronie internetowej: www.naszesmieci.pl .

Założeniem niniejszych materiałów edukacyjnych jest, by prowadziły łącznie do zwiększania wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z rozwijaniem praktycznych umiejętności związanych z zasadami właściwego postępowania z odpadami, a także do budowania i wzmacniania proekologicznej motywacji do zmiany postaw i codziennych zachowań przyczyniających się do minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów w gospodarstwach domowych.

Materiały „Piątka za segregację” zostały przygotowane w różnorodnej formule (w tym infografik oraz animacji), dzięki temu mogą stanowić atrakcyjną dla uczniów formę pozyskiwania wiedzy w tym istotnym dla nas wymiarze ochrony środowiska.

"Biorąc pod uwagę powyższe, serdecznie zapraszam Państwa do wykorzystywania tych materiałów podczas realizowanych zajęć lekcyjnych. W załączeniu do listu pozwalam sobie przekazać Państwu pakiet materiałów z rekomendacją odnośnie do grup wiekowych, do których mogą być skierowane. Jednocześnie zapraszam również do zapoznania się z pozostałymi materiałami na stronie: www.naszesmieci.pl, a także do zapoznania się z innymi inicjatywami edukacyjnymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska, skierowanymi do dzieci i młodzieży szkolnej oraz do Państwa – Wychowawców młodego pokolenia, opublikowanymi na stronach internetowych: www.lekcjezklimatem.pl oraz www.ekoeksperymentarium.pl", z poważaniem Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu.

Opcje strony

do góry