Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 22.01.2021
Autor: Dariusz Kiszczak

Patroni 2021 roku

27 listopada ubiegłego roku Sejm RP podjął uchwały ustanawiające patronów bieżącego 2021 roku. W tym gronie znalazły się wybitne i zasłużone dla naszej kultury narodowej osobowości: Stefan Kardynał Wyszyński z racji na 40. rocznicę śmierci, a także 120. rocznicę urodzin, Stanisław Lem w stulecie urodzin, Cyprian Kamil Norwid – z okazji rocznicy urodzin, Krzysztof Kamil Baczyński – z racji na stulecie urodzin, Tadeusz Różewicz – w rocznicę urodzin. Rok 2021 będzie obchodzony jako Rok Konstytucji 3 Maja.

3 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił Konstytucję 3 Maja, która była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną ustawą zasadniczą.

Regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, stając się dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennego narodu. Stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych. Przyjęta przez aklamację w dobie zagrożenia Ojczyzny Konstytucja 3 Maja była próbą zaangażowania obywateli w ratowanie Rzeczypospolitej przed atakami państw ościennych poprzez utorowanie drogi do długofalowych reform demokratycznych oraz wzmocnienia państwa w celu obrony niepodległości – podkreślono w okolicznościowej uchwale.

Wiecej info: 

Opcje strony

do góry